Follow
Radoslaw Pomykala
Title
Cited by
Cited by
Year
Changes in soil pH and mobility of heavy metals in contaminated soils
A Kicińska, R Pomykała, M Izquierdo‐Diaz
European Journal of Soil Science 73 (1), e13203, 2022
852022
Estimation of CO2 sequestration potential via mineral carbonation in fly ash from lignite combustion in Poland
A Uliasz-Bocheńczyk, E Mokrzycki, Z Piotrowski, R Pomykała
Energy Procedia 1 (1), 4873-4879, 2009
852009
Metody separacji i wychwytywania CO2
M Mazurkiewicz, A Uliasz-Bocheńczyk, E Mokrzycki, Z Piotrowski, ...
Polityka energetyczna 8 (spec.), 527-538, 2005
212005
Sustainable development in education from students’ perspective—Implementation of sustainable development in curricula
K Zwolińska, S Lorenc, R Pomykała
Sustainability 14 (6), 3398, 2022
192022
The mechanical properties of coal gasification slag as a component of concrete and binding mixtures
R Pomykała
Polish Journal of environmental studies 23 (4), 1403-1406, 2014
192014
Biogaz z odpadów (bio) paliwem dla transportu–bariery i perspektywy
R Pomykała, P Łyko
Chemik 67 (5), 2013
182013
Właściwości popiołów lotnych z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych
W Kępys, R Pomykała, J Pietrzyk
Inżynieria Mineralna 14 (1), 11-18, 2013
172013
Mineral sequestration of CO2 with the use of cement waste
A Uliasz-Bocheńczyk, R Pomykała
Energy Procedia 4, 2855-2860, 2011
162011
Properties of Coal Gasification Wastes Essential to Determining Their Impact on the Environment.
R Pomykała, M Mazurkiewicz
Polish Journal of Environmental Studies 24 (5), 2015
142015
Zastosowanie analitycznego procesu hierarchicznego (AHP) do wielokryterialnej oceny innowacyjności technologii zagospodarowania odpadów z górnictwa kamiennego
W Kozioł, Z Piotrowski, R Pomykała, Ł Machniak, I Baic, B Witkowska-Kita, ...
Rocznik Ochrona Środowiska 13, 1619-1634, 2011
142011
Składowanie CO2 z zawiesinami popiołowo-wodnymi pod ziemią
E Mokrzycki, Z Piotrowski, R Pomykała
Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej …, 2007
142007
The utilization of energy waste in Polish underground coalmines
Z Piotrowski, R Pomykała, J Kanafek
Proceedings World of Coal Ash (WOCA) Conference, Lexington, 2009
122009
Properties of fly ash from thermal conversion of municipal sewage sludge
W Kępys, R Pomykała, J Pietrzyk
Inżynieria mineralna 14 (1), 11-18, 2013
112013
Properties of waste from coal gasification in entrained flow reactors in the aspect of their use in mining technology
R Pomykała
Archives of Mining Sciences 58 (2), 2013
92013
Circular economy in mineral processing
R Pomykała, B Tora
E3S Web of Conferences 18, 01024, 2017
82017
Odpady w produkcji biogazu. Cz. II
I Kuczyńska, A Nogaj, R Pomykała
Recykling, 23--26, 2011
82011
The proposition of CO2 gas disposal
M Mazurkiewicz, M Piotrowski, R Pomykała
Twenty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference, Osaka, 2004
82004
Research into the usefulness of ash from the co-combustion of lignite and biomass in mining technologies
W Kępys, R Pomykała
Polish Journal of Environmental Studies 23 (4), 1381-1384, 2014
62014
Application of fly ash from biomass in suspension technologies
W Kepys, Z Piotrowski, R Pomykała, A Grzywa
Inżynieria Mineralna 15 (2), 251--255, 2014
62014
Sekwestracja CO2 i możliwości jego współlokowania w zrobach kopalń podziemnych z popiołami
M Mazurkiewicz, E Mokrzycki, Z Piotrowski, R Pomykała, ...
Przegląd Górniczy 61, 42-48, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20