Paweł Głodek
Paweł Głodek
Faculty of Management, University of Lodz
Verified email at uni.lodz.pl
TitleCited byYear
Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć
KB Matusiak
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008
2392008
Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
R Banisch, T Markowski, R Barski, S Byczko, J Cieślik, P Głodek, K Gulda, ...
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010
1042010
System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce–Siły motoryczne i bariery
KB Matusiak, J Guliński
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010
88*2010
Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach
P Głodek, M Gołębiowski
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2006
582006
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007
A Żołnierski, P Zadura-Lichota
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2008
56*2008
Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach
P Głodek, M Gołębiowski
Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2006
55*2006
Measuring the costs and coverage of SME and entrepreneurship policy: a pioneering study
A Lundström, P Vikström, M Fink, M Meuleman, P Głodek, D Storey, ...
Entrepreneurship Theory and Practice 38 (4), 941-957, 2014
382014
Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP
P Pietras, P Głodek
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
20*2011
Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy
P Głodek, P Pietras
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
202011
Utilisation of Business Advice in Small Innovative Firms: the Role of Trust and Tacit Knowledge
K Lobacz, P Glodek, E Stawasz, P Niedzielski
Entrepreneurial Business and Economics Review 4 (2), 117-138, 2016
192016
Development of Competitive Advantage of Small Innovative Firm – How to Model Business Advice Influence within The Process?
K Łobacz, P Głodek
Procedia Economics and Finance 23, 487-494, 2015
182015
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Wybrane zagadnienia.
P Głodek, J Kornecki, J Ropęga
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005
18*2005
Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie śląskim
E Stawasz, P Głodek
Łódź, www. ris-silesia. org. pl, 2003
152003
Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie łódzkim.
E Stawasz, P Głodek, S Daniel, J Wojtas
http://www.rislodzkie.lodz.pl/zadania/raporty/Potrzeby_innowacyjne_firm.pdf, 2004
13*2004
Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy
P Głodek, P Pietras
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
112011
Model ryzyka w decyzjach strategicznych małych firm innowacyjnych. Konsekwencje procesu przedsiębiorczego
P Głodek, K Łobacz
RYZYKO W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM ASPEKTY PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE, 247-262, 2013
9*2013
Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MŚP-perspektywa europejska
K Łobacz, P Głodek
Kształtowanie procesów innowacyjnych w nowoczesnych organizacjach, 2012
62012
Potencjał rozwojowy polskich MSP
J Kornecki, P Głodek, S Nowak, P Czyż
Gfk Polonia, PSDB, PARP, 2008
6*2008
Zaufanie a źródła doradztwa małej firmy
P Głodek
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 489, 125-136, 2017
52017
Use and utilization of business advice in small innovative firms
P Głodek, K Łobacz
University-Industry Interaction Conference; Berlin, 2015
52015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20