Follow
Marcin Poprawa
Marcin Poprawa
Uniwersytet Wrocławski / The University of Wroclaw
Verified email at uwr.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego
M Poprawa
Universitas, 2009
522009
Jak pisać o Funduszach Europejskich?
J Miodek, M Maziarz, T Piekot, M Poprawa, G Zarzeczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
282010
Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej - tradycja, teraźniejszość, perspektywy
M Poprawa
Oblicza Komunikacji 5 (2013), 77 - 100, 2012
162012
Język raportów ewaluacyjnych
M Maziarz, T Piekot, M Poprawa, B Broda, A Radziszewski, G Zarzeczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
15*2012
Pragmatyczny, społeczny i kulturowy wymiar pytań do internetowej poradni językowej
M Poprawa
Dobra rada nie zawada : rady, porady, poradniki w języku, literaturze i …, 2010
10*2010
Ideologie w słowach i obrazach
I Kamińskiej-Szmaj, T Piekot, M Poprawa
Wydawnictwo Uniwersztetu Wrocławskiego, 2008
102008
Tabloidyzacja: języka i kultury
I Kamińska-Szmaj, T Piekot, M Poprawa
Wydawn. Uniw. Wrocławskiego, 2010
9*2010
Polish political humour : an outline of the phenomenon
M Poprawa
Estonia and Poland: creativity and tradition in cultural communication …, 2012
62012
Intertekstualność dyskursu publicznego - znak wspólnot komunikacyjnych czy konfliktów?
M Poprawa
Intertekstualność we współczesnej komunikacji, 111-123, 2010
6*2010
Przestrzenie słowno-obrazowe w propagandowych drukach ulotnych lat 1918–1939. Próba analizy w świetle lingwistyki tekstowej i teorii wizualności
M Poprawa
Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie 17 (1), 203-230, 2020
52020
Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/ wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939-1945
M Poprawa
Oblicza Komunikacji. Medialne i propagandowe oblicza wojny 9, 39-84, 2016
52016
Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? - rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej
M Poprawa
Język a Kultura. Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej 23 (2012 …, 2012
5*2012
Zakłócenia konwersacyjne w telewizyjnych dyskusjach polityków
M Poprawa
Style konwersacyjne / pod red. Bożeny Witosz, 151-160, 2006
5*2006
Dyskurs w perspektywie akademickiej [Discourse Analysis Round Table 1],
US Irena, S Michał, P Tomasz, P Marcin, ZG red.]
Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 1, 132, 2014
4*2014
Nowy język władzy – sprawozdanie z badań tekstów o Funduszach Europejskch
T Piekot, M Poprawa
Dyskursy komunikacji medialnej, 101-115, 2011
42011
Profile ideologiczne IV RP.
T Piekot, M Poprawa
Język IV Rzeczypospolitej, 191-210, 2010
3*2010
Ideologie codzienności
I Kamińska-Szmaj, T Piekot, M Poprawa
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009
32009
Spory o wartości w najnowszej publicystyce prasowej
M Poprawa
Człowiek wobec wyzwań współczesności : upadek wartości czy walka o wartość …, 2007
3*2007
Totalitaryzm — doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej
M Poprawa
Język a Kultura 27. Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu …, 2017
22017
Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy - funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939-1945)
M Poprawa
Oblicza Komunikacji 10. Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku 10, 57-98, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20