Daniel Kontowski
Daniel Kontowski
University of Tyumen, School of Advanced Studies
Verified email at kontowski.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Hospitable universities and integration of refugees: First responses from Austria and Poland
D Kontowski, M Leitsberger
European Educational Research Journal 17 (2), 248-270, 2018
62018
On the verge of liberal arts education: the case of MISH in Poland
D Kontowski
Working Papers in Higher Education Studies 2 (1), 58-94, 2016
4*2016
What is Liberal Education and what could it be? : European Students on their Liberal Arts Education
JT Dirksen, D Kontowski, D Kretz
2*2017
Recession in Polish Liberal Arts? Shifting Priorities of Students at the MISH, University of Warsaw and their Consequences for the Institution
D Kontowski
Images of Intellectual Capital, eds. Fazlagić, J.; Erkol, A, 88-99, 2016
22016
The Paradox of Practical Liberal Arts. Lessons from the Wagner College Case for Liberal (Arts) Education in Eastern Europe
D Kontowski
Educational Studies. Moscow 3, 80-109, 2016
2*2016
Kanon literacki a liberal education: społeczny sens pewnej debaty
D Kontowski
Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, Biedrzycki K., Bobiński W., Janus …, 2014
22014
Co niszczy studia międzyobszarowe w Polsce? Fałszywe wyjaśnienia i poczucie wyższości
D Kontowski
Wiedza niezdyscyplinowana. Meandry międzyobszarowości, 29-47, 2017
12017
Liberal education under financial pressure: the case of private German universities
D Kontowski, D Kretz
The University as a Critical Institution?, 111-133, 2017
12017
Biorąc umysły poważnie. Zrównoważony rozwój a studia uniwersyteckie
D Kontowski
Debiut Naukowy 2011 - Zrównoważony Rozwój, 111-118, 2012
12012
Notes on liberal (arts) education discourse
D Kontowski
KULTURA–SPOŁECZEŃSTWO–EDUKACJA 2 (12), 345-360, 2017
2017
Ustawa 2 : 0 Wizja
D Kontowski
Pressje 45, 48-53, 2016
2016
Why do Dutch University Colleges Lead the European Liberal (Arts) Education Movement?
D Kontowski
ECER 2016 Dublin (draft), 2016
2016
Zbawienie poprzez interdyscyplinarność? Pedagogiczna wiarygodność edukacji liberalnej
D Kontowski
Wiarygodność akademicka w edukacyjnych praktykach, red. J. Piekarski, D …, 2016
2016
Dobre praktyki w obsadzaniu stanowiska akademickich na zagranicznych uczelniach
D Kontowski, D Kretz, M Leitsberger, AM Swatek
Otwarte i uczciwe konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich - reguła …, 2016
2016
Wyzwolić czy zliberalizować? Dylematy kształcenia inteligencji
M Bucholc, D Kontowski
Kultura Współczesna 4 (88), 37-50, 2015
2015
Tocqueville o roli literatury antycznej w demokracji
D Kontowski
Dziedzictwo kulturowe. Edukacja. Historia. Dziedzictwo regionalne. Muzyka …, 2015
2015
Zmiany - postulaty i życzenia (Diamentowy Grant)
D Kontowski
StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców 1 (4), 14-16, 2015
2015
Temat pozornie prosty
D Kontowski
Kultura i społeczeństwo 1, 203-211, 2015
2015
Internationalization for Poland. A conversation between Daniel Kontowski and Philip G. Altbach in four parts
PG Altbach, K D.
Insider Higher Ed, 2015
2015
Znudzone Igreki, refleksyjne ePortfolio i sieciująca indywidualizacja: Dlaczego potrzebujemy cyfrowej rewolucji w dydaktyce?
D Kontowski
Człowiek w sytuacji granicznej. Filozoficzne, kulturowe i historyczne …, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20