Ali ERDOĞAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Nest temperatures and sex-ratio estimates of loggerhead turtles at Patara beach on the southwestern coast of Turkey
M Öz, A Erdoğan, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, H Sert, M Yavuz, MR Tunc
Canadian Journal of Zoology 82 (1), 94-101, 2004
602004
Genetic diversity within Anatolian brown hares (Lepus europaeus Pallas, 1778) and differentiation among Anatolian and European populations
H Sert, F Suchentrunk, A Erdoğan
Mammalian Biology 70 (3), 171-186, 2005
512005
Geçmişten günümüze afet yönetmelikleri ve uygulamada karşılaşılan tasarım hataları
KE Alyamaç, AS Erdoğan
Deprem Sempozyumu, 707-715, 2005
392005
Literature Search Consisting of the Areas of Six Sigma's Usage
A Erdoğan, H Canatan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 695-704, 2015
282015
Mitochondrial HVI sequence variation in Anatolian hares (Lepus europaeus Pallas, 1778)
H Sert, HB Slimen, A Erdoğan, F Suchentrunk
Mammalian Biology 74 (4), 286-297, 2009
282009
GIS-based multi-criteria decision analysis for forest fire risk mapping
AE Akay, A Erdogan
Copernicus Gesellschaft Mbh, 2017
212017
The avifauna of termessos national park (Antalya-Turkey)
H Sert, ALİ ERDOĞAN
Turkish Journal of Zoology 28 (2), 135-143, 2004
212004
Marine turtle nesting at Patara, Turkey, in 2000
A Erdoğan, M Öz, Y Kaska, S Düşen, A Aslan, M Yavuz, MR Tunç, H Sert
Zoology in the Middle East 24 (1), 31-34, 2001
212001
Evaluation of Turkish apricot germplasm using SSR markers: Genetic diversity assessment and search for Plum pox virus resistance alleles
K Gürcan, N Öcal, KU Yılmaz, S Ullah, A Erdoğan, Y Zengin
Scientia Horticulturae 193, 155-164, 2015
202015
Basel Kriterlerinin Bankacilik Sektörüne Etkisi ve Türkiye’de Bankacilik Sektörünün Basel Kriterlerine Uyum Süreci
A Erdoğan
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1), 141-182, 2014
202014
Diagnostic value of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in the evaluation of the biliary obstruction
M Bilgin, H Toprak, M Burgazli, SS Bilgin, R Chasan, A Erdogan, C Balcı
The Scientific World Journal 2012, 2012
192012
Gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye örneği
A Erdoğan
Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
172018
Status of the Caracal in protected areas in south-western Turkey
G Giannatos, T Albayrak, A Erdogan
CAT news 45, 23-24, 2006
162006
Antalya-Yamansaz Gölü ve yakın çevresinin avifaunası ve herpetofaunası
ALİ ERDOĞAN, M ÖZ, H SERT, MR TUNÇ
Ekoloji Çevre Dergisi 11 (43), 33-39, 2002
152002
Hastanelerde yapılan tıbbi hataların türleri ve nedenleri üzerine bir araştırma: İstanbul ilinde özel bir hastane ile ilgili anket çalışması ve konuya ilişkin çözüm önerileri
H Canatan, A Erdoğan, S YILMAZ
Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2 (2), 82-89, 2015
142015
SİLLE, BİR KORUMA GELİŞTİRME PLANI VE SONRASI
R Erdem, H YILDIRIM, Ç ÇİFTÇİ, ON DÜLGERLER, AO ÇIBIKDİKEN, ...
Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi 25 (2), 25-46, 2010
142010
Avifauna research of Antalya/Kurşunlu redpine natural forest
L Turan, A Erdoğan
Ornithologische Gesellschaft Bayern, Orn. Anz 37, 141-147, 1998
131998
PERDELİ ÇERÇEVELİ YAPILARDA ZEMİN SINIFI VE KAT ADEDİ DİKKATE ALINARAK GEREKLİ PERDE ORANININ TESPİTİ
H ŞAHİN, KE ALYAMAÇ, AS ERDOĞAN
Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 5 (1), 74-86, 2013
122013
Enfeksiyon hastalıklarının ve pandeminin psikiyatrik yönü: Bir gözden geçirme
A Erdoğan, Ç Hocaoğlu
Klinik Psikiyatri Dergisi 23 (1), 72-80, 2020
112020
Biological diversity and its threats in Turkey
İ Kiziroğlu, A Erdoğan, L Turan
Fresenius Environmental Bulletin 22 (3), 770-778, 2013
112013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20