Dalibor Vobořil
Dalibor Vobořil
Verified email at psu.cas.cz
Title
Cited by
Cited by
Year
PREVALENCE ANTISOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ CESKÝCH ADOLESCENTU Z MESTSKÝCH OBLASTÍ
M Blatný, M Hrdlicka, V Sobotková, M Jelínek
Ceskoslovenská psychologie 50 (4), 297, 2006
392006
Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency
P Květon, M Jelínek, D Vobořil, H Klimusová
Computers in Human Behavior 23 (1), 32-51, 2007
372007
Testování v psychologii
M Jelínek, P Květon, D Vobořil
České Budějovice, 2011
272011
Vrstevnická konformita jako faktor rizikového chování mladistvých: struktura, zdroje, dopady
M Jelínek, P Kveton, D Voboril, M Blatný, M Hrdlicka
Ceskoslovenská psychologie 50 (5), 393, 2006
262006
Výsledky české části mezinárodního projektu SAHA I.: deskriptivní analýza rizikového chování a rizikových a protektivních faktorů vývoje mladistvých z městských oblastí
M Blatný, M Hrdlička, P Květon, D Vobořil, M Jelínek
Zprávy Psychologického ústavu Brno 10 (1), 1-35, 2004
252004
Data collection on the Internet: Evaluation of Web-based questionnaires
P Kveton, M Jelínek, H Klimusová, D Voboril
Studia psychologica 49 (1), 81, 2007
162007
Historiography of Czech psychology.
S Hoskovcová, J Hoskovec, A Plháková, M Šebek, J Švancara, D Vobořil
History of psychology 13 (3), 309, 2010
142010
Software pro adaptivní testování: CAT v praxi
P Kveton, M Jelínek, D Denglerová, D Voboril
Ceskoslovenská psychologie 52 (2), 145, 2008
92008
Antisociální chování dospívajících a jeho souvislosti s kvalitou školního prostředí
V Sobotková, M Blatný, M Hrdlička, D Vobořil, P Květon, M Jelínek, ...
Sociální procesy a osobnost, 339-346, 2005
82005
Psychological machinery: experimental devices in early psychological laboratories
D Voboril, M Jelinek, P Kveton
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2014
72014
Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70.
P Květon, M Jelínek, D Vobořil, H Klimusová
Československá psychologie, 2003
72003
SKRYTÉ ASPEKTY V TESTOVÁNÍ PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI: IDENTIFIKACE UPLATŇOVANÝCH STYLŮ ŘEŠENÍ POLOŽEK.
M Jelínek, P KVĚTON, D VOBOŘIL
Ceskoslovenska Psychologie 57 (4), 2013
52013
Dějiny československé psychologie v údajích a číslech
R Šikl, D Vobořil
Ceskoslovenska Psychologie 64, 3-42, 2020
42020
The Collin dynamometer: History of the development of an instrument for measuring physical and mental strength
S Nicolas, D Vobořil
LAnnee psychologique 117 (2), 173-219, 2017
42017
Innovative testing of spatial ability: interactive responding and the use of complex stimuli material
M Jelínek, P Květon, D Vobořil
Cognitive processing 16 (1), 45-55, 2015
42015
Ergographs and dynamographs: New devices at the turn of the century for the measurement of muscular fatigue and endurance
S Nicolas, D Vobořil
LAnnee psychologique 117 (3), 311-349, 2017
32017
Testing of spatial ability: construction and evaluation of a new instrument
P Kveton, M Jelínek, D Voboril
Studia Psychologica 56 (3), 233, 2014
32014
ADAPTIVNÍ ADMINISTRACE NEO PI-R: VÝHODY A OMEZENÍ1
M Jelínek, P Kveton, D Voboril
Ceskoslovenska Psychologie 55 (1), 69, 2011
32011
Assessment of response pattern aberrancy in Eysenck Personality Inventory
M Jelínek, P Květoň, D Vobořil
32010
DĚJINY VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY A STUDIA PSYCHOLOGIE V ČESKOSLOVENSKU V ÚDAJÍCH A ČÍSLECH
R Šikl, D Vobořil
Ceskoslovenska Psychologie 64, 43-61, 2020
22020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20