Łukasz Wojciechowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Infrastruktura magazynowa i transportowa
Ł Wojciechowski, A Wojciechowski, T Kosmatka
Wyższa Szkoła Logistyki, 2009
372009
Roughness and wettability of surfaces in boundary lubricated scuffing wear
L Wojciechowski, KJ Kubiak, TG Mathia
Tribology International 93, 593-601, 2016
272016
Fundamentals of ductile cast iron scuffing at the boundary lubrication regime
L Wojciechowski, S Eymard, Z Ignaszak, TG Mathia
Tribology International 90, 445-454, 2015
18*2015
Conjecture and paradigm on limits of boundary lubrication
Ł Wojciechowski, TG Mathia
Tribology International 82, 577-585, 2015
182015
The application of free surface energy measurement to valuation of adhesive scuffing
L Wojciechowski, S Nosal
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, 83-90, 2010
132010
Proposal of invariant precursors for boundary lubricated scuffing
Ł Wojciechowski, TG Mathia
Wear 340, 53-62, 2015
102015
The polarity of metallic surfaces in the context of the corrosive and scuffing wear control
Ł Wojciechowski, TG Mathia
Tribology International 90, 473-480, 2015
92015
The preparation of surface layer of non-alloyed steel to cooperation with lubricating medium
Ł Wojciechowski, S Nosal
Journal of KONES 16, 533-540, 2009
92009
Kształtowanie warstwy wierzchniej o podwyższonej odporności na zacieranie
Ł Wojciechowski, K Pawełczyk
Inżynieria Materiałowa 29 (6), 1058-1063, 2008
82008
Wpływ nagniatania naporowego na odporność na zacieranie
S Nosal
Tribologia, 411-420, 2007
82007
Rozważania nad wykorzystaniem swobodnej energii powierzchniowej do charakterystyki stanu energetycznego warstwy wierzchniej
Ł Wojciechowski
Tribologia, 177-197, 2009
52009
Transition from the boundary lubrication to scuffing – The role of metallic surfaces morphology
Ł Wojciechowski, M Wieczorowski, TG Mathia
Wear 392, 39-49, 2017
32017
Contribution of roughness parameters in the scuffing performance of metallic surfaces
L Wojciechowski, R Majchrowski, TG Mathia
Industrial Lubrication and Tribology, 2017
32017
FUNCTIONAL OBSOLESCENCE OF BOUNDARY LUBRICATED METALLIC FRICTIONAL PAIRS: SCUFFING CASE
L Wojciechowski, TG Mathia
International Journal of Fracture Fatigue and Wear 3, 208-214, 2015
32015
Analiza efektów zużywania się wybranych obręczy kół tramwajowych w aglomeracji poznańskiej
M Paczkowska, Ł Wojciechowski, G Kinal, K Ostrowska, P Okoniewicz
Inżynieria Materiałowa 6, 391-395, 2015
22015
Wykorzystanie pracy adhezji i składowych swobodnej energii powierzchniowej do tribologicznej analizy stanu warstwy wierzchniej
W Wojciechowski
Tribologia, 269-282, 2011
22011
Tribologiczny aspekt analizy składowych stanu energetycznego warstwy wierzchniej
Ł Wojciechowski
Postępy Nauki i Techniki, 115-125, 2011
22011
Zmiany swobodnej energii powierzchniowej a odporność na zacieranie metali nieżelaznych
Ł Wojciechowski, S Nosal
Tribologia, 247-260, 2009
22009
Impact of morphological furrows as lubricant reservoir on creation of oleophilic and oleophobic behaviour of metallic surfaces in scuffing
L Wojciechowski, KJ Kubiak, TG Mathia
Tribology International 116, 320-328, 2017
12017
Surface morphology of wheels in rail vehicles in urban transport
M Paczkowska, Ł Wojciechowski, A Piasecki
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 83 (1), 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20