Follow
Iveta Bonova
Iveta Bonova
Science researcher
Verified email at nsa.bg
Title
Cited by
Cited by
Year
Circulating chemerin decreases in response to a combined strength and endurance training
T Stefanov, M Blüher, A Vekova, I Bonova, S Tzvetkov, D Kurktschiev, ...
Endocrine 45 (3), 382-391, 2014
632014
Effects of supervised vs non-supervised combined aerobic and resistance exercise programme on cardiometabolic risk factors
T Stefanov, A Vekova, I Bonova, S Tzvetkov, D Kurktschiev, M Blüher, ...
Central European journal of public health 21 (1), 8-16, 2013
492013
Fonologický vývin v reči dieťaťa
I Bónová
Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity …, 2008
132008
Meranie fonologického vývinu reči
I BÓNOVÁ, D SLANČOVÁ
Logopaedica VIII, 6-13, 2005
102005
Kultúra hovoreného prejavu
J Sabol, I Bónová, M Sokolová
Prešovská univerzita. Filozofická fakulta, 2006
92006
Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii)
I BÓNoVÁ, D SLaNčoVÁ, M MIkuLaJoVÁ, S kaPaLkoVÁ
Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Red. J. Dolník. Bratislava: univerzita …, 2005
72005
Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči
S Kapalková, I BÓNoVÁ, M MIkuLaJoVÁ, D SLaNčoVÁ
Slovenčina na začiatku 21, 67-77, 2004
72004
Tvorenie imperatívu v slovenčine a lexikografická prax
B Sokolová, M Sokolová, I Bónová
Slovenská reč 73, 271-280, 2008
52008
The measurement of phonological acquisition in Slovak
I Bónová, D Slancová, M Mikulajová
Poster presented at the X. International Congress for the Study of Child …, 2005
52005
Analysis of The Training Loads of Recreational Track and Field Athletes Who Have Participated in Mass Start Competitions During the Covid-19 Pandemic
I Bonova
KNOWLEDGE-International Journal 47 (5), 849-852, 2021
32021
Láska s emblémom červeného maku (o duchovnosti v zbierke M. Haľamovej Smrť tvoju žijem)
I Hajdučeková, I Bónová
Slovenská literatúra (Slovak Literature) 4 (64), 284–307, 2017
22017
TRAINABILITY OF PLAYERS FROM THE BULGARIAN YOUTH NATIONAL FIELD HOCKEY TEAM
I Bonova
Trakia Journal of Sciences 18 (1), 663-668, 2020
12020
FONOLOGICKÁ ONTOGENÉZA V DETSKEJ REČI
I Bónová
12018
Analýza protikladu znelosť–neznelosť v spisovnej slovenčine
J Sabol, J Zimmermann, I Bónová
Видавництво О. Гаркуші, 2014
12014
Copper, selenium, zinc, and iron deficiencies in male athletes
L Petrov, A Alexandrova, R Makaveev, R Penov, I Bonova, S Kolimechkov
Journal of Physical Education and Sport 22 (2), 423-429, 2022
2022
Trainability of players from the Bulgarian youth n...
I Bonova
2020
Veda a umenie bez bariér
I Bónová, L Jasinská
2019
CHANGES IN THE SPORTS ACHIEVEMENT FOR 5000 METERS DISTANCE RUNNING FOLLOWING NORMOBARIC HYPOXIA TRAINING
I Bonova
Journal of Applied Sports Sciences, 14-20, 2018
2018
František Miko aj frazeológ (vedec aj didaktik)
I BÓNOVÁ
Cesty (k) textu inšpirácie františka mika, 43, 2017
2017
Love with the Red Poppy Badge (On Spirituality in the collection of poems by M. Halamova titled I Live Your Death)
I Hajducekova, I Bonova
SLOVENSKA LITERATURA 64 (4), 284-307, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20