Follow
Iveta Bonova
Iveta Bonova
Science researcher
Verified email at nsa.bg
Title
Cited by
Cited by
Year
Circulating chemerin decreases in response to a combined strength and endurance training
T Stefanov, M Blüher, A Vekova, I Bonova, S Tzvetkov, D Kurktschiev, ...
Endocrine 45, 382-391, 2014
722014
Effects of supervised vs non-supervised combined aerobic and resistance exercise programme on cardiometabolic risk factors
T Stefanov, A Vekova, I Bonova, S Tzvetkov, D Kurktschiev, M Blüher, ...
Central European journal of public health 21 (1), 8-16, 2013
552013
Fonologický vývin v reči dieťaťa
I Bónová
Štúdie o detskej reči. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity …, 2008
152008
Kultúra hovoreného prejavu
J Sabol, I Bónová, M Sokolová
Prešovská univerzita. Filozofická fakulta, 2006
112006
Meranie fonologického vývinu reči
I BÓNOVÁ, D SLANČOVÁ
Logopaedica VIII, 6-13, 2005
112005
Vývin detskej reči v slovenčine (od tušenia k deskripcii)
I BÓNoVÁ, D SLaNčoVÁ, M MIkuLaJoVÁ, S kaPaLkoVÁ
Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Red. J. Dolník. Bratislava: univerzita …, 2005
72005
Priemerná dĺžka výpovede ako ukazovateľ ontogenézy reči
S Kapalková, I BÓNoVÁ, M MIkuLaJoVÁ, D SLaNčoVÁ
Slovenčina na začiatku 21, 67-77, 2004
72004
Tvorenie imperatívu v slovenčine a lexikografická prax
B Sokolová, M Sokolová, I Bónová
Slovenská reč 73, 271-280, 2008
62008
The measurement of phonological acquisition in Slovak
I Bónová, D Slancová, M Mikulajová
Poster presented at the X. International Congress for the Study of Child …, 2005
52005
Trainability of players from the Bulgarian youth national field hockey team
I Bonova
Trakia Journal of Sciences 18 (1), 663-668, 2020
42020
Fonologická ontogenéza v detskej reči
I Bónová
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2018
42018
Láska s emblémom červeného maku (O duchovnosti v zbierke M. Haľamovej Smrť tvoju žijem)
I Hajdučeková, I Bónová
Slovenská literatúra (Slovak Literature) 4 (64), 284–307, 2017
22017
Kreovanie dištinktívnych príznakov v detskej reči
I Bónová
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae 92, 2016
22016
Analysis of The Training Loads of Recreational Track and Field Athletes Who Have Participated in Mass Start Competitions During the Covid-19 Pandemic
I Bonova
KNOWLEDGE-International Journal 47 (5), 849-852, 2021
12021
Analýza protikladu znelosť–neznelosť v spisovnej slovenčine
J Sabol, J Zimmermann, I Bónová
Видавництво О. Гаркуші, 2014
12014
EFFECT OF AN EXPERIMENTAL TRAINING MODEL ON MOTOR ABILITIES DEVELOPMENT AND AEROBIC CAPACITY IN PEOPLE PRACTICING FUNCTIONAL TRAINING
M Konchev, D Zaykova, I Bonova
PROCEEDING BOOK, 166, 2022
2022
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND HEALTH STATUS OF 8-19-YEAR OLD GIRLS
I Bonova, E Mileva, S Kolimechkov
PROCEEDING BOOK, 265, 2022
2022
THE EFFECT OF TRAINABILITY ON THE PHYSICAL FITNESS OF YOUNG ATHLETES
I Bonova, S Kolimechkov, P Mavrudiev, D Mitsov, D Dasheva
Journal of Applied Sports Sciences 1, 57-72, 2022
2022
Štýlové variácie v predpovedi počasia.
I Bónová, L Jasinská
Jazyk a Kultúra 13 (51), 2022
2022
Copper, selenium, zinc, and iron deficiencies in male athletes
L Petrov, A Alexandrova, R Makaveev, R Penov, I Bonova, S Kolimechkov
Journal of Physical Education and Sport 22 (2), 423-429, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20