Karolína Pauknerová
Karolína Pauknerová
Center for Theoretical Study (CTS), Charles University and the Czech Academy of Sciences
Verified email at cts.cuni.cz - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Mezi pravěkem a industriálem: několik poznámek k antropologii krajiny
P Gibas, K Pauknerová
Český lid, 131-146, 2009
132009
Non-humans in social science: animals, spaces, things
P Gibas, K Pauknerová, M Stella
Pavel Mervart, 2012
102012
The struggle over nature and relaxation in (sub)urban space: the case of garden colonies in Kbely, Prague 19
K Pauknerová, P Gibas
Lidé města [Urban People] 13 (2), 2011
92011
Non-Humans in Social Science: Ontologies, Theories and Case Studies
K Pauknerová, M Stella, P Gibas
Pavel Mervart, 2014
52014
Walking the Stream: Prague Cityscape and the Research Guided by the Water
K Pauknerova, P Gibas
Walking in the European City: Quotidian Mobility and Urban Ethnography, 173-190, 2014
52014
Co říká dům: možnosti symetrického přístupu k materialitě domova
K Pauknerová
Český lid, 439-458, 2014
52014
Human-landscape interaction in prehistoric central Europe: analysis of natural and built environments
K PAUKNEROVÁ, RB SALISBURY, M BAUMANOVÁ
Anthropologie (1962-) 51 (2), 131-142, 2013
52013
Krajina mezi pamětí a zapomínáním
K Pauknerová
Charles University in Prague, Karolinum Press, 2019
32019
Cesty urbánní antropologie: tradice-nové směry-identita
B Soukupová, M Hroch, P Salner, K Pauknerová
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013
32013
Two settlement patterns in the Kolín Flatland–a phenomenological analysis
K Pauknerová
Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 54, 87-99, 2012
32012
Antropologie, archeologie a interpretativní přístup: příklad domova
K Pauknerová
AntropoWeb, 2014
22014
Fenomenologický výzkum archeologické lokality: Příklad neolitických areálů jižně od soutoku Úhlavy a Radbuzy
K Pauknerová
22012
Praha v židovské krajině vzpomínání po šoa (K významům pamětních míst a míst v paměti). Léta 1945 až 1989
B SOUKUPOVÁ, Z JURKOVÁ, M MYSLIVCOVÁ, P SALNER, I BUMOVÁ, ...
Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě …, 2010
22010
Lesní řemesla v experimentální archeologii
K Pauknerová
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009
22009
Výzkum krajiny: vybrané antropologické a archeologické metody
P Krištuf, T Zíková, L Čulíková, G Fatková, P Gibas, O Malina, ...
Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta. Katedra antropologie, 2015
12015
Tělo-chůze-krajina: Pravěké zemědělské kultury v rovinatých terénech Čech
K Pauknerová
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010
12010
Two prehistoric cultures in one flatland: A phenomenological analysis of landscape
K Pauknerová
Slovenský národopis 58 (5), 598-613, 2010
12010
Zpráva z konference
K Pauknerová
Studia Ethnologica Pragensia, 81-83, 2020
2020
„Neugier, Nostalgie, Notwendigkeit? Kulturanthropologisch-volkskundliche Perspektiven auf das östliche Europa als Destination/Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně …
K Pauknerová
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020
2020
From an Intelligence Tower to a Tower of Joy
J Woitsch, K Pauknerová
Český lid 106 (4), 409-437, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20