Wojciech Gruszczyński
Wojciech Gruszczyński
Verified email at agh.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Comparison of low-altitude UAV photogrammetry with terrestrial laser scanning as data-source methods for terrain covered in low vegetation
W Gruszczyński, W Matwij, P Ćwiąkała
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 126, 168-179, 2017
642017
Inventory of the geometric condition of inanimate nature reserve Crystal Caves in "Wieliczka"’ Salt Mine
T Lipecki, W Jaśkowski, W Gruszczyński, K Matwij, W Matwij, P Ulmaniec
Acta Geodaetica et Geophysica 51 (2), 257-272, 2016
92016
UAV applications for determination of land deformations caused by underground mining
P Ćwiąkała, W Gruszczyński, T Stoch, E Puniach, D Mrocheń, W Matwij, ...
Remote Sensing 12 (11), 1733, 2020
82020
Application of convolutional neural networks for low vegetation filtering from data acquired by UAVs
W Gruszczyński, E Puniach, P Ćwiąkała, W Matwij
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 158, 1-10, 2019
82019
Influence of model parameter uncertainties on forecasted subsidence
W Gruszczyński, Z Niedojadło, D Mrocheń
Acta Geodyn. Geomater 15 (3), 191, 2018
82018
The impact of the estimation of the parameters values on the accuracy of predicting the impacts of mining exploitation
Z Niedojadło, W Gruszczyński
Archives of Mining Sciences 60 (1), 173-193, 2015
52015
Uncertainty in determining the parameters of the surface deformation model
W Gruszczyński, Z Niedojadło, D Mrocheń
Acta Geodyn. Geomater 16 (2), 211-218, 2019
32019
Method for precise determination of eccentric instrument set-ups
W Gruszczyński
Survey Review 47 (342), 185-194, 2015
32015
Dokładność prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na szyby w warunkach LGOM
Z Niedojadło, W Gruszczyński
Przegląd Górniczy 66 (3-4), 65-74, 2010
32010
Próba zastosowania sieci neuronowych do prognozowania obniżeń w nieckach pełnych wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
W Gruszczyński
Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w …, 2004
32004
Zastosowanie sieci neuronowych do modelowania deformacji górniczych
W Gruszczyński
Przegląd Górniczy 66 (7-8), 7-11, 2010
22010
Determination of underground mining-induced displacement field using multi-temporal TLS point cloud registration
W Matwij, W Gruszczyński, E Puniach, P Ćwiąkała
Measurement 180, 109482, 2021
12021
Application of UAV-based orthomosaics for determination of horizontal displacement caused by underground mining
E Puniach, W Gruszczyński, P Ćwiąkała, W Matwij
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 174, 282-303, 2021
12021
A comparison of methods for propagating surface deformation uncertainties in model parameters
W GRUSZCZYŃSKI, Z NIEDOJADŁO, D MROCHEŃ
Acta Geodyn. Geomater 16, 349-357, 2019
12019
Zastosowanie technologii inSAR do wyznaczania krzywizn wywołanych podziemną eksploatacją górniczą
Z Niedojadło, W Gruszczyński, P Sopata, T Stoch
Przegląd Górniczy 69 (8), 112-118, 2013
12013
Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania deformacji górniczych
W Gruszczyński
Akademia Górniczo-Hutnicza, 2012
12012
Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania asymptotycznych odkształceń poziomych powierzchni wywołanych eksploatacją podziemną
W Gruszczyński
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 115, 273-282, 2006
12006
Supporting soil and land assessment with machine learning models using the Vis-NIR spectral response
S Gruszczyński, W Gruszczyński
Geoderma 405, 115451, 2022
2022
Correction of Low Vegetation Impact on UAV-Derived Point Cloud Heights With U-Net Networks
W Gruszczyński, E Puniach, P Ćwiąkała, W Matwij
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2021
2021
Sposób wyznaczania elementów ekscentru osi głównej instrumentu kątomierczego względem punktu pomiarowego i układ instrumentu kątomierczego do wyznaczania elementów ekscentru …
W Gruszczyński, T Szczutko
PL Patent PL222058B1, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20