Necati Dedeoglu
Necati Dedeoglu
Professor of public health
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Consanguineous marriages in the province of Antalya, Turkey
ÖM Alper, H Erengin, AE Manguoğlu, T Bilgen, Z Cetin, N Dedeoğlu, ...
Annales de génétique 47 (2), 129-138, 2004
872004
Disability and its effects on quality of life among older people living in Antalya city center, Turkey
L Donmez, Z Gokkoca, N Dedeoglu
Archives of Gerontology and Geriatrics 40 (2), 213-223, 2005
842005
Factors motivating individuals to take precautionary action for an expected earthquake in Istanbul
S Tekeli‐Yeşil, N Dedeoğlu, C Braun‐Fahrlaender, M Tanner
Risk Analysis: An International Journal 30 (8), 1181-1195, 2010
732010
Screening for hypercalciuria in schoolchildren: what should be the criteria for diagnosis?
M Koyun, AG Güven, S Filiz, S Akman, H Akbas, YE Baysal, N Dedeoglu
Pediatric Nephrology 22 (9), 1297-1301, 2007
582007
The frequency and medical effects of consanguineous marriages in Antalya, Turkey
K Güz, N Dedeoǧlu, G Lüleci
Hereditas 111 (1), 79-84, 1989
551989
Earthquake awareness and perception of risk among the residents of Istanbul
S Tekeli-Yeşil, N Dedeoğlu, C Braun-Fahrlaender, M Tanner
Natural hazards 59 (1), 427-446, 2011
332011
Sağlık ocaklarına başvuranlarda ruhsal bozukluklar
L Dönmez, N Dedeoğlu, E Özcan
Türk Psikiyatri Dergisi 11 (3), 198-203, 2000
322000
Antalya’da sağlık personelinde tütün kullanımı
N Dedeoğlu, L Dönmez, M Aktekin
Sağlık İçin Sigara Alarmı 1, 7-11, 1994
191994
Health and social inequalities in Turkey
N Dedeoglu
Social Science & Medicine 31 (3), 387-392, 1990
191990
Sağlık ve yoksulluk
N Dedeoğlu
Toplum ve Hekim 19 (1), 51-53, 2004
152004
Sağlığı ölçmenin kolay bir yolu: algılanan sağlık
H Erengin, N Dedeoğlu
Toplum ve Hekim 12 (77), 11-16, 1997
131997
Tobacco use among health personnel in Antalya
N Dedeoglu, L Donmez, M Aktekin
Turkish J Smoking Health 1, 7-11, 1994
91994
Dünya sağlık örgütü ve sosyal haklar
N Dedeoğlu
I. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu (Antalya: Akdeniz Üniversitesi …, 2009
72009
Sağlıkta eşitsizlik: Antalya kent merkezinde 15 yaş ve üzeri kişilerde morbiditede farklılıklar
H Erengin, N Dedeoğlu
Toplum ve Hekim 13 (2), 1998
71998
Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Hakkı ve Küreselleşme
N Dedeoğlu
TAF Preventive Medicine Bulletin 9 (4), 361-366, 2010
62010
Knowledge, attitude and practice of residents of Antalya, Turkey about earthquake preparedness
N Dedeoglu
International Disaster Reduction Conference, Davos, Switzerland 27, 2006
62006
Antalya İl Merkezinde Malnütrisyon Sıklığı ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi
L Dönmez, N Dedeoğlu, M Aytekin
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 363-375, 1995
61995
Hıfzıssıhha Okulu: Tarihçesi, Önemi
N Dedeoğlu
Toplum ve Hekim 16 (6), 468-469, 2001
52001
Ağustos Depreminde Gölcükte Ölüm, Yaralanmalar, ve Yıkıntıda Kalmada Risk Faktörleri
N Dedeoğlu, H Erengin, K Pala
Toplum ve Hekim (TTB yayın organı) Ocak-Şubat 15 (1), 2-9, 2000
52000
Sağlıkta eşitsizliğin gösterilmesi
H Erengin, N Dedeoğlu
Toplum ve Hekim 13 (2), 105-110, 1998
51998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20