Follow
rauno huttunen
Title
Cited by
Cited by
Year
Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat
HLT Heikkinen
Kansanvalistusseura, 2006
8812006
Action research as narrative: Five principles for validation
HLT Heikkinen, R Huttunen, L Syrjälä
Educational action research 15 (1), 5-19, 2007
4052007
Kartta kasvatustieteen maastosta
HLT Heikkinen, R Huttunen, K Niglas, P Tynjälä
Kasvatus: Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja 36 (2005): 5, 2005
3482005
Siinä tutkija missä tekijä
H Heikkinen, R Huttunen, P Moilanen
Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Jyväskylä: Atena, 1999
3321999
Fenomenologia, hermeneutiikka ja fenomenografinen tutkimus
L Kakkori, R Huttunen
Ajan kasvatus: kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä, 367-400, 2014
2302014
Action research and narrative inquiry: five principles for validation revisited
HLT Heikkinen, R Huttunen, L Syrjälä, J Pesonen
Educational action research 20 (1), 5-21, 2012
1942012
Toiminta, tutkimus ja totuus
R Huttunen, L Kakkori, HLT Heikkinen
Teoksessa HLT Heikkinen, R. Huttunen & P. Moilanen (toim.) Siinä tutkija …, 1999
1791999
Hiljainen tieto, mentorointi ja vertaistuki
HLT Heikkinen, R Huttunen
Teoksessa A. Toom, J. Onnismaa & A. Kajanto (toim.) Hiljainen tieto …, 2008
1202008
Opettamisen filosofia ja kritiikki
R Huttunen
Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 1999
1141999
Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ohjaamisen perustana
P Tynjälä, HLT Heikkinen, R Huttunen
Teoksessa P. Kalli & A. Malinen (toim.) Konstruktivismi ja realismi …, 2005
1092005
Kriittinen teoria ja toimintatutkimus
R Huttunen, HLT Heikkinen
Teoksessa Heikkinen, Huttunen & Moilanen (toim.) Siinä tutkija missä tekijä …, 1999
941999
Heidegger's theory of truth and its importance for the quality of qualitative research
R Huttunen, L Kakkori
Journal of Philosophy of Education 54 (3), 600-616, 2020
802020
" Ja tämä tarina on tosi...": narratiivisen totuuden ongelmasta
H Heikkinen, R Huttunen, L Kakkori
Tiedepolitiikka: Edistyksellinen tiedeliitto ry: n julkaisu 24 (1999): 4, 1999
781999
Critical educational praxis in university ecosystems: Enablers and constraints
K Mahon, HLT Heikkinen, R Huttunen
Pedagogy, Culture & Society 27 (3), 463-480, 2019
762019
Totuuden ongelma
HLT Heikkinen, R Huttunen, L Kakkori, P Tynjälä
Teoksessa HLT Heikkinen, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta tietoon …, 2006
752006
Critical adult education and the political‐philosophical debate between Nancy Fraser and Axel Honneth
R Huttunen
Educational theory 57 (4), 423-433, 2007
732007
Narrative research: Voices of teachers and philosophers
R Huttunen, HLT Heikkinen, L Syrjälä
73*2002
Toimintatutkimus tieteenä
HLT Heikkinen, R Huttunen
Teoksessa: HLT Heikkinen, H LT, E. Rovio & L. Syrjälä (toim.) Toiminnasta …, 2006
702006
Teaching and the dialectic of recognition
R Huttunen, HLT Heikkinen
Pedagogy, Culture and Society 12 (2), 163-174, 2004
672004
This is my truth, tell me yours: some aspects of action research quality in the light of truth theories
HLT Heikkinen, L Kakkori, R Huttunen
Educational Action Research 9 (1), 9-24, 2001
622001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20