Bogdan Skorupa
Title
Cited by
Cited by
Year
Determination of intermediate orbit and position of GLONASS satellites based on the generalized problem of two fixed centers
W Góral, B Skorupa
Acta Geodynamica et Geomaterialia 9 (3), 283-290, 2012
72012
Współczesne metody wykorzystania GPS w geodezji
W Góral, P Banasik, J Kudrys, B Skorupa
Uczelniane Wyd. Nauk.-Dyd. AGH, Kraków, 2008
62008
Podstawy geomatyki
P Banasik, P Cichociński, J Czaja, W Góral, K Kozioł, R Krzyżek, J Kudrys, ...
Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011
52011
The problem of GNSS positioning with measurements recorded using Android mobile devices
B Skorupa
Budownictwo i Architektura 18 (3), 51-62, 2019
42019
Transformacja wysokości z układu Kronsztadt'60 do układu Kronsztadt'86 na przykładzie powiatu krakowskiego
P Banasik, M Ligas, J Kudrys, B Skorupa, K Bujakowski
Przegląd Geodezyjny 84 (4), 6-13, 2012
42012
Analysis of accuracy of determination of eccentric point coordinates of the KRAW permanent geodetic station in RTK GPS measuring mode with the application of the NAWGEO service …
R Krzyżek, B Skorupa
Geomatics and Environmental Engineering 6 (4), 35--46, 2012
42012
Calculation of position and velocity of GLONASS satellite based on analytical theory of motion
W Góral, B Skorupa
Artificial Satellites 50 (3), 105, 2015
32015
The influence of application a simplified transformation model between reference frames ECEF and ECI onto prediction accuracy of position and velocity of GLONASS satellites
R Krzyżek, B Skorupa
Reports on Geodesy and Geoinformatics 99, 2015
32015
Charakterystyka nowych punktów przeznaczonych do absolutnych pomiarów ciężkości na obszarze Krakowa
P Banasik, B Skorupa
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 7 (1), 15-27, 2008
32008
Study on GPS phase ambiguity resolution effectiveness with use of LAMBDA de-correlation method
B Skorupa
Geomatics and Environmental Engineering 5, 81-87, 2011
12011
Wyznaczenie drugoróżnicowych całkowitoliczbowych nieoznaczoności cykli w pomiarach fazowych GPS zarejestrowanych na punktach lokalnej sieci stacji permanentnych
B Skorupa
Geomatics and Environmental Engineering 1, 213-221, 2007
12007
Praktyczna realizacja algorytmu estymacji lokalnej różnicowej refrakcji jonosferycznej i troposferycznej na obszarze ograniczonym siecią stacji permanentnych ASG-PL
B Skorupa
Geodezja/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 12 …, 2006
12006
Determining Peak Altitude on Maps, Books and Cartographic Materials: Multidisciplinary Implications. Remote Sens. 2021, 13, 1111
K Maciuk, M Apollo, JM Cheer, O Konecnę, K Kozioł, J Kudrys, ...
s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published …, 2021
2021
Determining Peak Altitude on Maps, Books and Cartographic Materials: Multidisciplinary Implications
K Maciuk, M Apollo, JM Cheer, O Konečnę, K Kozioł, J Kudrys, ...
Remote Sensing 13 (6), 1111, 2021
2021
Testing the product quality of Galileo and GPS on-board oscillators
K Maciuk, J Kudrys, B Skorupa, Z Malkin
Measurement 167, 108261, 2021
2021
Szczyty do wykorzystania
K Kozioł, J Kudrys, K Maciuk, B Skorupa, S Szombara
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2020
2020
Test of GNSS Online Service PPP Kinematic Solutions
K Maciuk, B Skorupa
Geomatics and Environmental Engineering 11 (3), 2017
2017
on GPS Phase Ambiguity Resolution Effectiveness with use of LAMBDA De-Correlation Method
B Skorupa
Jan Sas, 81, 2010
2010
Some remarks about the calculation of apparent places of stars for automatic determination of vertical deflection components
B Skorupa
Acta Geodynamica et Geromaterialia 6 (3), 225-232, 2009
2009
Propozycja algorytmu wyznaczania i uwzględniania lokalnej różnicowej poprawki jonosferycznej w pomiarach fazowych GPS
B Skorupa
Geodezja/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 7 (1 …, 2001
2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20