Monika Czerwonka
Title
Cited by
Cited by
Year
Finanse behawioralne
M Czerwonka, B Gorlewski
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2012
1512012
Finanse. Rodział 3. Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów.
M Czerwonka
Difin, Warszawa, 2008
82*2008
Inwestowanie społecznie odpowiedzialne
M Czerwonka
Difin, 2013
622013
Investors’ expertise, personality traits and susceptibility to behavioral biases in the decision making process
M Rzeszutek, A Szyszka, M Czerwonka
Contemporary Economics 9 (3), 237-352, 2015
312015
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie–analiza rentowności funduszy SRI w Polsce
M Wolska, M Czerwonka
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 126, 9-22, 2013
242013
Cultural, cognitive and personality traits in risk-taking behaviour: Evidence from Poland and the United States of America
M Czerwonka
Economic research-Ekonomska istraživanja 32 (1), 894-908, 2019
182019
The influence of religion on socially responsible investing
M Czerwonka
Journal of Religion and Business Ethics 3 (1), 21, 2014
162014
Przejawy i uwarunkowania różnic międzypłciowych w zachowaniach inwestycyjnych z punktu widzenia finansów behawioralnych
M Czerwonka, M Rzeszutek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 122, 116-129, 2012
142012
Anchoring and overconfidence: The influence of culture and cognitive abilities
M Czerwonka
International Journal of Management and Economics 53 (3), 48-66, 2017
132017
Inwestycje odpowiedzialne społecznie (SRI)-inwestowanie alternatywne
M Czerwonka
Finanse, 2011
132011
Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede
M Czerwonka
O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia …, 2015
122015
Cost-sensitive global model trees applied to loan charge-off forecasting
M Czajkowski, M Czerwonka, M Kretowski
Decision Support Systems 74, 57-66, 2015
102015
W poszukiwaniu mainstreamu w dyscyplinie finanse
M Czerwonka, J Ostaszewski, M Rzeszutek, M Walczak
ROZWÓJ NAUKI O FINANSACH, 15, 2014
72014
Miejsce daru i filantropii w ekonomii,„
M Czerwonka, A Staniszewska
Zarządzanie i Finanse 2 (4), 73-88, 2013
72013
Inwestowanie etyczne w religiach świata
M Czerwonka, A Staniszewska
Nauki o Finansach, 131-143, 2013
72013
Analiza zachowań inwestycyjnych inwestorów giełdowych oraz studentówkierunków ekonomicznych i psychologicznych z pespektywy finansów behawioralnych [Analysis of the investment …
M Czerwonka, M Rzeszutek
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 107, 28-44, 2011
72011
Finanse. Rodział 3. Finanse behawioralne a klasyczna teoria finansów.
M Czerwonka
Warszawa, 2010
6*2010
Finanse kulturowe
M Czerwonka, R Buczkowski
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 55-71, 2013
52013
Test świadomego myślenia-heurystyki, religia, płeć
M Czerwonka
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 50 (3), 19-27, 2016
42016
Investor's Expertise and the Rationality of Decision Making
M Rzeszutek, M Czerwonka, M Walczak
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (310), 133-140, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20