Paweł Kamiński
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of principal component analysis for the optimisation of lead (II) biosorption
Ł Wajda, A Duda-Chodak, T Tarko, P Kamiński
World Journal of Microbiology and Biotechnology 33 (10), 1-10, 2017
102017
Impact of Heating of carboniferous rocks on their mechanical parameters
P Małkowski, P Kamiński, K Skrzypkowski
AGH Journal of Mining and Geoengineering 36, 231-142, 2012
102012
Hybrid technology of hard coal mining from seams located at great depths
P Czaja, P Kamiński, J Klich, A Tajduś
Archives of Mining Sciences 59 (3), 575--590, 2014
52014
Możliwości udostępnienia złoża rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej za pomocą upadowej
P Czaja, P Kamiński
Cuprum: czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud, 19--35, 2015
42015
Wybrane zagadnienia techniki i technologii głębienia szybów
P Czaja, P Kamiński
Kraków: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 161, 2016
32016
Optimization Directions for Monitoring of Ground Freezing Process for Grzegorz Shaft Sinking
P Kamiński
Computational Optimization Techniques and Applications, 2021
22021
Influence of Hydrogeological Investigation’s Accuracy on Technology of Shaft Sinking and Design of Shaft Lining—Case Study from Southern Poland
K d'Obyrn, P Kamiński, J Motyka
Energies 14 (8), 2050, 2021
22021
An innovative solution to counteract convergence of shaft lining in rock salt strata
P Kamiński, P Czaja
Archives of Mining Sciences 64 (2), 2019
22019
Pogłębianie oraz wydłużanie górniczych wyciągów szybowych–szybu Leon IV w kopalni KWK ROW-Ruch Rydułtowy
J Olszewski, P Czaja, P Bulenda, P Kamiński
Przegląd Górniczy 74, 2018
22018
Szyb Leon IV–pogłębianie i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych
J Olszewski, P Bulenda, B Chomański, Ł Jara, P Kamiński
Inżynieria Górnicza, 2017
22017
Sposób regulacji obciążenia obudowy szybowej i obudowa szybowa na odcinkach przechodzących przez skały podatne na ługowanie [Method of adjusting shaft-lining loads and shaft …
P Czaja, P Kamiński
Bulletin of the Patent Office of the Republic of Poland, published on 30, 2016
22016
Ocena wpływu domieszek na parametry wytrzymałościowe soli kamiennej z rejonu LGOM
K CYRAN, T TOBOŁA, P KAMIŃSKI
WYZWANIA POLSKIEJ GEOLOGII 3, 54-56, 2016
22016
Effect of petrological features on mechanical properties of rock salt from the LGOM (Legnica-Głogów Copper District)
K Cyran, T Toboła, P Kamiński
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 466, 51-64, 2016
22016
Wpływ cech petrologicznych na właściwości mechaniczne soli kamiennej z LGOM (Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego)
K Cyran, T Toboła, P Kamiński
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 466 (466), 51-64, 2016
22016
Pomiary inwentaryzacyjne komory „Gaisruck" w Kopalni Soli „Wieliczka"
P Lewińska, P Kamiński, P Proficz, S Kubiak
Wiadomości Górnicze 67, 2016
22016
Vertical and Decline Shaft Sinking: Good Practices in Technique and Technology, International Mining Forum 2015
J Kicki, EJ Sobczyk, P Kaminski
CRC Press, 2015
2*2015
Specialties of coal seams mining under conditions of Western Donbas
MS Demydov, DO Astafiev, P Kaminski
Розробка родовищ, 2015
22015
Analysis of longwall equipment for thin seams mining in conditions of Polish and Ukrainian mines
D Astafiev, Y Shapovalov, P Kaminski, L Herezy
Progressive Technologies of Coal, Coalbed Methane, and Ores Mining, 287-292, 2014
22014
Research device for lining effort measurements located on the large depth in rock salt layers
P Kamiński, K Cyran
Salt Review: yearbook of Polish Salt Mining Association, 75-84, 2014
22014
Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń [Proecological technology of coal mine methane utilization]
S Nawrat, S Napieraj, N Schmidt, P Kamiński
Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej, page amount (57–59), 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20