Follow
Goran Hrovat
Goran Hrovat
Teaching Assistant of Computer Science, University of Maribor
Verified email at um.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Contrasting temporal trend discovery for large healthcare databases
G Hrovat, G Stiglic, P Kokol, M Ojsteršek
Computer methods and programs in biomedicine 113 (1), 251-257, 2014
302014
Establishing of a Slovenian open access infrastructure: a technical point of view
M Ojsteršek, J Brezovnik, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, A Bregant, ...
Program, 2014
162014
Interestingness measure for mining sequential patterns in sports
G Hrovat, I Fister Jr, K Yermak, G Stiglic, I Fister
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 29 (5), 1981-1994, 2015
132015
Am I overtraining? A novel data mining approach for avoiding overtraining
I Fister Jr, G Hrovat, S Rauter, I Fister
Computer science research conference, 1, 2014
92014
Stability selection using a genetic algorithm and logistic linear regression on healthcare records
A Zamuda, C Zarges, G Stiglic, G Hrovat
Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion …, 2017
82017
VZPOSTAVITEV REPOZITORIJEV SLOVENSKIH UNIVERZ IN NACIONALNEGA PORTALA ODPRTE ZNANOSTI.
M Ojsteršek, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, M Borovič, A Bregant, J Bezget, ...
Knjiznica 58 (3), 2014
52014
Establishing of a Slovenian open access infrastructure: a technical point of view. Program 48 (4), 394–412
M Ojsteršek, J Brezovnik, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, A Bregant, ...
42014
Izdelava oblikoslovnega označevalnika za slovenski jezik in primerjava z drugimi rešitvami
G Hrovat
[G. Hrovat], 2010
32010
Corpus of Academic Slovene (MSc/MA theses) KAS-mag 1.0
T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, M Ferme, M Borovič, B Boškovič, ...
Jožef Stefan Institute, 2019
12019
Corpus of academic Slovene KAS 1.0
T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, M Ferme, M Borovič, B Boškovič, ...
Jožef Stefan Institute, 2019
1*2019
Abstracts from the KAS corpus KAS-Abs 2.0
A Žagar, M Kavaš, M Robnik-Šikonja, T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, ...
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, 2022
2022
Machine Translation datasets from the KAS corpus KAS-MT 1.0
A Žagar, M Kavaš, M Robnik-Šikonja, T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, ...
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, 2022
2022
Summarization datasets from the KAS corpus KAS-Sum 1.0
A Žagar, M Kavaš, M Robnik-Šikonja, T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, ...
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, 2022
2022
Corpus of academic Slovene KAS 2.0
A Žagar, M Kavaš, M Robnik-Šikonja, T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, ...
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor, 2022
2022
Abstracts from the KAS corpus KAS-Abs 1.0
T Erjavec, D Fišer, N Ljubešić, M Ferme, M Borovič, B Boškovič, ...
Jožef Stefan Institute, 2021
2021
National and regional hospitalization rates for allergic disorders in the United States: A 17‐year time‐trend analysis
P Kocbek, N Fijacko, G Hrovat, BI Nwaru, P Wickner, A Sheikh, G Stiglic
Allergy 75 (5), 1243-1247, 2020
2020
The OpenScience Slovenia metadata dataset
M Borovič, M Ferme, J Brezovnik, S Majninger, A Bregant, G Hrovat, ...
Data in brief 28, 104942, 2020
2020
Rekurzivna delitev modelov linearne regresije za oceno zanimivosti asociativnih pravil v različnih časovnih obdobjih
G Hrovat
PQDT-Global, 2018
2018
Establishment of the Slovenian Universities' Repositories and of the National Open Science Portal
M Ojsteršek, M Kotar, M Ferme, G Hrovat, M Borovič, A Bregant, J Bezget, ...
Knjižnica, revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti 58 (3), 2014
2014
Constructing domain-specific semantic dictionaries to supplement domain-specific knowledge bases
G Hrovat, M Ojsteršek
Computer Science Research Conference, 1, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20