Follow
Ayse Gur Geden
Ayse Gur Geden
Verified email at ucl.ac.uk
Title
Cited by
Cited by
Year
İç ve dış göç bağlamında Kumkapı'da sosyal çatışma
AG Geden
22014
Ayrımcılık ve Sömürü: Kumkapı’daki Afrikalı Sığınmacıların Çalışma Koşulları ve Sığınmacılara Yönelik Tutumlar
AG GEDEN, Y ADIGÜZEL
Middle East Journal of Refugee Studies 1 (1), 5-18, 2016
2016
Discrimination and Exploitation: Workplace Conditions and Treatment of African Asylum Seekers Residing in Kumkapı
A Gur Geden
Middle East Journal of Refugee Studies 1 (1), 7-18, 2016
2016
İÇ VE DIŞ GÖÇ BAĞLAMINDA KUMKAPI’DA ÇIKAR ÇATIŞMASI
AG Geden
International E-Journal of Advances in Social Sciences 1 (2), 198-206, 2015
2015
AT THE CROSSROAD OF INTERNAL AND EXTERNAL MIGRATION: CONFLICT OF INTERESTS IN KUMKAPI
AG Geden
International E-Journal of Advances in Social Sciences 1 (2), 198-206, 2015
2015
İÇ VE DIŞ GÖÇ BAĞLAMINDA KUMKAPI’DA SOSYAL ÇATIŞMA
AGÜR GEDEN, DOÇDRY ADIGÜZEL
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6