Follow
Erman Ekingen
Erman Ekingen
Lecturer in Law, Cukurova University
Verified email at cu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Açısından Avrupa İçin Dijital Tek Pazar Stratejisinin Son Adımı: Dijital Pazarlar Yasası Taslağı
E Ekingen
Legal Hukuk Dergisi 20 (232), 1199-1237, 2022
1*2022
Bir Kanun Boşluğu Örneği: "TBK M. 138 ve Sözleşmenin Yeniden Müzakeresi"
N Akmeşe, E Ekingen
Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, 1-27, 2017
1*2017
An Overview of the Concepts of ‘Digital Economy’and ‘Digital Markets’ as Ongoing Trends in EU Competition Law
E EKİNGEN
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 30 (4), 1933-1968, 2022
2022
7392 VE 7416 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ARACI HİZMET SAĞLAYICI OLARAK ÇEVRİMİÇİ ÇOK TARAFLI PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARINA VE TÜKETİCİLERE ETKİLERİ
E EKİNGEN, M ÖZER DENİZ
Adalet Dergisi, 429-467, 2022
2022
A General Overview of the Definition and Scope of Consumer Credit Agreement in English Law via CCA 1974
E Ekingen
Inonu UL Rev. 13, 221, 2022
2022
TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNİN İNGİLİZ HUKUKUNDAKİ TANIMINA VE KAPSAMINA CCA 1974 ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ
E EKİNGEN
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 13 (1), 221-236, 2022
2022
MFN clauses in online multi-sided platform markets and their impacts on consumer welfare standard
E Ekingen
European Competition Law Review 43 (6), 270-282, 2022
2022
The relation between EU competition policy and consumers in online multi-sided platform market: an analysis based on consumer welfare standard
E Ekingen
Lancaster University, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8