Türk Tabipleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği
Türk Tabipleri Birliği
Verified email at ttb.org.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
STED microscopy reveals that synaptotagmin remains clustered after synaptic vesicle exocytosis
KI Willig, SO Rizzoli, V Westphal, R Jahn, SW Hell
Nature 440 (7086), 935-939, 2006
10832006
STED microscopy reveals crystal colour centres with nanometric resolution
E Rittweger, KY Han, SE Irvine, C Eggeling, SW Hell
Nature Photonics 3 (3), 144, 2009
8522009
STED microscopy with continuous wave beams
KI Willig, B Harke, R Medda, SW Hell
Nature methods 4 (11), 915-918, 2007
5192007
Stimulated emission depletion (STED) nanoscopy of a fluorescent protein-labeled organelle inside a living cell
B Hein, KI Willig, SW Hell
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (38), 14271-14276, 2008
4682008
Resolution scaling in STED microscopy
B Harke, J Keller, CK Ullal, V Westphal, A Schönle, SW Hell
Optics express 16 (6), 4154-4162, 2008
4472008
Sharper low-power STED nanoscopy by time gating
G Vicidomini, G Moneron, KY Han, V Westphal, H Ta, M Reuss, ...
Nature methods 8 (7), 571, 2011
3912011
Live-cell imaging of dendritic spines by STED microscopy
UV Nägerl, KI Willig, B Hein, SW Hell, T Bonhoeffer
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (48), 18982-18987, 2008
3772008
Coaligned dual-channel STED nanoscopy and molecular diffusion analysis at 20 nm resolution
F Göttfert, CA Wurm, V Mueller, S Berning, VC Cordes, A Honigmann, ...
Biophysical journal 105 (1), L01-L03, 2013
2462013
Cadmium studies in Japan
K Tsuchiya, SK Sted, CM Hamagami
Kodansha, 1978
1261978
Kocaeli’nde bir grup sağlık çalışanında işe bağlı gerginlik, tükenme ve iş doyumu
H Aslan, O Aslan, C Kesepara, N Alparslan, M Ünal
Toplum ve Hekim 12 (82), 24-29, 1997
771997
Uzman hekimlerde mesleki doyum
B Musal, ÖÇ Elçi, S Ergin
Toplum ve hekim 10 (68), 2-7, 1995
751995
Skolen finder sted
IM Kirkeby
KTH, 2006
582006
Türkiye’de ruhsal bozukluklar epidemiyolojisi araştırmaları üzerine bir gözden geçirme çalışması
L Küey, TB Üstün, C Güleç
Toplum ve Hekim 44, 16-30, 1987
431987
Tıp fakültesi öğrencilerinin ailelerinde kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili bir araştırma
G Güneş, M Kaya, C Pehlivan
Toplum ve Hekim 15 (5), 391-397, 2000
342000
Türkiye için bir sosyoekonomik statü ölçütü geliştirme yönünde yaklaşım ve denemeler
S Kalaycıoğlu, F Kardam, S Tüzün, M Ulusoy
Toplum ve Hekim 13 (2), 126-137, 1998
331998
İzmir metropol alanı 112 çalışanlarında şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi
ZB Ölmezoğlu, K Vatansever, A Ergör
Toplum ve Hekim 14 (6), 420-425, 1999
301999
İzmir ilindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri
M Serinken, A Ergör, AH Çımrın, G Ersoy
Toplum ve Hekim 18 (4), 293-299, 2003
282003
Hekimlik meslek etiği kuralları
TT Birliği
Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayını 6, 1999
271999
Çocukların gelişim süreçleri ve okula başlama
TT Birliği
Ankara: Türk Tabipleri Birliği Yayınları 4, 2015, 2012
252012
Bir gecekondu ilkokulu öğrencilerinde ruhsal uyum taraması
B Gökler, F Öktem
Toplum ve hekim 36, 24-27, 1985
251985
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20