Follow
Umit Akcay
Umit Akcay
Berlin School of Economics and Law
Verified email at hwr-berlin.de - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansallaşma, Borç Krizi, Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği [Financialization, Debt Crisis and Collapse: Future of Global Capitalism]
Ü Akçay, AR Güngen
Nota Bene, 2014
93*2014
Neoliberal populism in Turkey and its crisis
Ü Akçay
Working paper, 2018
842018
Kapitalizmi planlamak: Türkiye'de planlama ve DPT'nin dönüşümü [Planning of Capitalism: Transformation of Planning and the State Planning Organization in Turkey]
Ü Akçay
SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2007
64*2007
Para, banka, devlet: Merkez Bankası bağımsızlaşmasının ekonomi politiği [Money, Bank, State: Political Economy of Central Bank Independence]
Ü Akçay
Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2009
52*2009
The Making of Turkey's 2018-2019 Economic Crisis
Ü Akcay, AR Güngen
IPE Berlin, Working Paper 120, 2019
472019
Neoliberalizm’den Kalkınmacı Yaklaşıma: Devletin Sermaye Birikimi Sürecindeki Yeri Üzerine
Ü Akçay, M Türkay
İktisat, Siyaset, Devlet Üzerine Yazılar, İstanbul: Bağlam yayınları, 49-65, 2006
402006
Sermayenin Uluslararasılaşması ve Devletin Dönüşümü: Teknokratik Otoriterizmin Yükselişi
Ü Akçay
Praksis, 13-42, 2013
282013
Authoritarian consolidation dynamics in Turkey
Ü Akçay
Contemporary Politics 27 (1), 79-104, 2021
242021
Türkiye’de Planlama Deneyimine DPT Üzerinden Bakmak
Ü Akçay
Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi, 2006
132006
Lira’s Downfall is a Symptom: The Political Economy of Turkey’s Crisis
Ü Akçay, AR Güngen
Critical Macro Finance, 2018
9*2018
Şantiyeleşen kentler
Ü Akçay
Express Dergisi 142, 40-43, 2016
92016
Türkiye’de neoliberal popülizm, otoriterleşme ve kriz
Ü Akçay
Toplum ve Bilim 147, 2019
82019
Finansallaşma
Ü Akçay, AR Güngen
Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği, Ankara: NotaBene Yayınları, 2014
82014
Finansallaşma, Merkez Bankası Politikaları ve Borcun ‘Özelleştirilmesi’
Ü Akcay
Finansallaşma Kıskacında Türkiye’de Devlet, Sermaye Birikimi ve Emek, 45-80, 2017
72017
Financialisation and macroeconomic regimes in emerging capitalist economies before and after the Great Recession
Ü Akcay, E Hein, B Jungmann
IPE Berlin, Working Paper 158, 2021
62021
Türkiye’de Ekonomi Politikasında Arayışlar, Çıkmazlar ve Alternatifler
AR Güngen, Ü Akçay
Yeni Türkiye’de Kapitalizm, Devlet ve Sınıflar, 246-280, 2016
5*2016
Neoliberalism, Authoritarian Rule and Gezi Resistance in Turkey
Ü Akçay
Talk Turkey, 2014
52014
Güvencesizlik ve Finansal İçerilme
Ü Akçay
Başlangıc Dergi, 2015
42015
Hükümet-Cemaat kavgası, İnşaat Odaklı Birikim ve 17 Aralık Krizi: Bir Dönemin Sonu Mu?
Ü Akçay
Başlangıç, 2013
42013
İşsizlik Analizlerinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi ve Türkiye’de 2001 Krizi Sonrası Artan İşsizliğin Analizi
Ü Akçay
Almanak, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20