Agnieszka Kurczewska
Agnieszka Kurczewska
Associate professor, Vice-Rector, University of Lodz
Verified email at uni.lodz.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Klastry na świecie: studia przypadkw
B Mikołajczyk, A Kurczewska, J Fila
Difin, 2009
1262009
Connecting the dots–A discussion on key concepts in contemporary entrepreneurship education
G Hgg, A Kurczewska, M McCracken, H Matlay
Education+ Training, 2016
802016
Are women graduates jacquelines-of-all-trades? Challenging Lazear’s view on entrepreneurship
S Tegtmeier, A Kurczewska, J Halberstadt
Small Business Economics 47 (1), 77-94, 2016
472016
Przedsiębiorczość jako proces wspłoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych
A Kurczewska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
412013
Who is the student entrepreneur? Understanding the emergent adult through the pedagogy and andragogy interplay
G Hgg, A Kurczewska
Journal of Small Business Management 57, 130-147, 2019
252019
Rynek NewConnect w Polsce na tle innych rynkw alternatywnych w Europie
B Mikołajczyk, A Kurczewska
e-Finanse 6 (3), 64-75, 2010
242010
Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym
B Mikołajczyk, A Kurczewska
Difin, Warszawa, 2011
232011
Problemy pomiaru intencji przedsiębiorczych
A Kurczewska
E-mentor 4 (36), 12-16, 2010
212010
Przedsiębiorczość, PWE
A Kurczewska
Warszawa, 2013
182013
Is the interplay between self-efficacy and entrepreneurial intention gender-dependent
A Kurczewska, J Bialek
Argumenta Oeconomica 2 (33), 23-38, 2014
172014
The interplay between cognitive, conative, and affective constructs along the entrepreneurial learning process
A Kurczewska, P Kyr, K Lagus, O Kohonen, T Lindh-Knuutila
Education+ Training, 2018
162018
Learning risk-taking and coping with uncertainty through experiential, team-based entrepreneurship education
RL Arpiainen, A Kurczewska
Industry and Higher Education 31 (3), 143-155, 2017
142017
Transformative Capacity of Entrepreneurship Education in Two Different Cultural Settings—Morphogenetic Analysis of Egypt and Finland
A Kurczewska, P Kyr, A Abbas
Journal of Enterprising Culture 22 (04), 401-435, 2014
112014
Intencje przedsiębiorcze, czyli co decyduje o przedsiębiorczości człowieka
A Kurczewska
Przegląd organizacji 10 (2010), 20-23, 2010
112010
Problemy pomiaru wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw
A Kurczewska
W: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej, materiały…, 2008
112008
Towards a learning philosophy based on experience in entrepreneurship education
G Hgg, A Kurczewska
Entrepreneurship Education and Pedagogy 3 (2), 129-153, 2020
102020
Entrepreneurship Education built upon the concepts of experience and responsibility
A Kurczewska
Łdź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łdzkiego, 2016
102016
W jaki sposb myślą przedsiębiorcy?–czyli" Jeśli mogę kontrolować przyszłość, nie muszę jej przewidywać"
A Kurczewska
E-mentor 47 (5), 20-24, 2012
102012
Peculiarity of hybrid entrepreneurs–revisiting Lazear’s theory of entrepreneurship
A Kurczewska, M Mackiewicz, W Doryń, D Wawrzyniak
Journal of Business Economics and Management 21 (1), 277-300, 2020
82020
Business entry and window of opportunity-empirical results for women entrepreneurs with graduate degree
S Tegtmeier, A Kurczewska
International Journal of Entrepreneurial Venturing 9 (1), 41-59, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20