Follow
David P. Eidsvoll
David P. Eidsvoll
project manager
Verified email at handelensmiljofond.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast
ILN Bråte, DP Eidsvoll, CC Steindal, KV Thomas
Marine pollution bulletin 112 (1-2), 105-110, 2016
2512016
Microplastics in road dust–characteristics, pathways and measures
C Vogelsang, A Lusher, ME Dadkhah, I Sundvor, M Umar, SB Ranneklev, ...
NIVA-rapport, 2019
1502019
Effects of water accommodated fractions of crude oils and diesel on a suite of biomarkers in Atlantic cod (Gadus morhua)
TF Holth, DP Eidsvoll, E Farmen, MB Sanders, C Martínez-Gómez, ...
Aquatic Toxicology 154, 240-252, 2014
722014
Micro-and macro-plastics in marine species from Nordic waters
ILN Bråte, B Huwer, KV Thomas, DP Eidsvoll, C Halsband, BC Almroth, ...
Nordic Council of Ministers, 2017
572017
Freshwater microplastics in Norway: A first look at sediment, biota and historical plankton samples from Lake Mjøsa and Lake Femunden
A Lusher, NT Buenaventura, D Eidsvoll, JE Thrane, A Økelsrud, M Jartun
NIVA-rapport, 2018
232018
Microplastics in Road Dust-Characteristics
C Vogelsang, AL Lusher, ME Dadkhah, I Sundvor, M Umar, ...
Pathways and Measures 7361, 2018
152018
Progress towards monitoring of microlitter in Scandinavian marine environments:: State of knowledge and challenges
M Hassellöv, T Karlsson, K Mattsson, K Magnusson, J Strand, R Lenz, ...
Nordic Council of Ministers, 2018
72018
Microplastics in road dust–characteristics, pathways and measures. Norsk institutt for vannforskning
C Vogelsang, AL Lusher, ME Dadkhah, I Sundvor, M Umar, ...
62019
Mikroplastpartikler inn til og ut fra Bekkelaget renseanlegg gjennom ett år
C Vogelsang, T Kristiansen, C Singdahl-Larsen, N Buenaventura, ...
Norsk institutt for vannforskning, 2020
52020
Microplastics in Norwegian coastal areas, rivers, lakes and air (MIKRONOR1)
B Bavel, AL Lusher, C Consolaro, S Hjelset, C Singdahl-Larsen, ...
NIVA-rapport, 2022
22022
OSPAR-metodikk og plastanalyse av strandsøppel fra Nordre Langåra og Akerøya
ILN Bråte, LM Hansen, D Eidsvoll, N Moe, NT Buenaventura
NIVA-rapport, 2019
12019
Kunnskapsstatus om plastforsøpling langs vassdrag og kyst, og vurdering av metoder for overvåkning
M Lindholm, B van Bavel, ILN Bråte, D Eidsvoll, SB Ranneklev, R Hurley, ...
NIVA-rapport, 2019
12019
Environmental monitoring of riverine plastic contamination in Asia
M Olsen, R Hurley, N Buenaventura, D Eidsvoll, HF Braaten, Y Lin, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU21-16041, 2021
2021
Undersøkelse av giftigheten til plastinfiltrert jordmasser samlet inn fra Fredagshølet, Hvaler.
D Eidsvoll, ILN Bråte, LM Hansen, N Moe
Norsk institutt for vannforskning, 2021
2021
Maskinell rydding av plastinfiltrerte jordmasser fra Samuelskilen på Mellom-Bolæren, Færder nasjonalpark
ILN Bråte, LM Hansen, D Eidsvoll, AC Almeida, N Moe
NIVA-rapport, 2019
2019
Freshwater Microplastics in Norway: A cross-compartment investigation utilising sediment cores, bivalves and historical plankton samples from Lake Mjøsa.
N Buenaventura, A Lusher, D Eidsvoll, JE Thrane, A Økelsrud, M Jartun
Geophysical Research Abstracts 21, 2019
2019
Progress towards monitoring of microlitter in Scandinavian marine environments
M Hassellöv, T Karlsson, K Mattsson, K Magnusson, J Strand, R Lenz, ...
TemaNord, 2018, 551, 2018, 2018
2018
Plastic ingestion by Atlantic cod (Gadus morhua) from the Norwegian coast
DP Eidsvoll, CC Steindal, KV Thomas
Marine Pollution Bulletin 15, 2016
2016
Effekter av in vivo eksponering for vannløselig fraksjon av to råoljer og diesel på juvenil torsk (Gadus morhua).
D Eidsvoll
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19