Tatjana Rakar
Tatjana Rakar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Verified email at fdv.uni-lj.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Social exclusion of elderly in Central and Eastern Europe
MF Hrast, AK Mrak, T Rakar
International Journal of Social Economics, 2013
282013
The Slovene welfare system: Gradual reform instead of shock treatment
Z Kolaric, A Kopak, T Rakar
262009
The role of the third sector in the Slovenian welfare system
A Črnak-Meglič, T Rakar
Teorija in praksa 46 (3), 237-254, 2009
242009
Slovenski sistem blaginje v procesu postopnega spreminjanja
Z Kolarič, T Rakar, A Kopač
192009
Schrittweise Reformierung statt ‚Schocktherapie ‘: Das slowenische Wohlfahrtssystem
Z Kolarič, A Kopač, T Rakar
Europäische Wohlfahrtssysteme, 569-593, 2008
182008
Welfare states in transition: the development of the welfare system in Slovenia
Z Kolarič, A Kopač, T Rakar
Welfare states in transition 20, 288-309, 2011
172011
The future of the Slovenian welfare state and challenges to solidarity
M FilipovicˇHrast, T Rakar
After austerity: Welfare state transformation in Europe after the Great …, 2017
132017
Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji
Z Kolarič, A Črnak-Meglič, L Rihter, R Boškić, T Rakar
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. Dostopno na http://www. mju. gov. si …, 2006
132006
Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji
D Kobal Grum, B Kobal, I Žolgar Jerković, M Hafnar, N Vovk–Ornik, ...
Ljubljana: DEMS, 2006
122006
Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke
T Rakar, N Stropnik, R Boškić, P Dremelj, M Nagode, N Kovač
Končno poročilo. Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010
112010
Razvoj cerkvenih šol v postsocialističnih družbah
T Rakar, Z Kolarič, N Novak
Fakulteta za družbene vede, 2007
112007
The provision of care: whose responsibility and why?
H Chung, MF Hrast, T Rakar
Attitudes, aspirations and welfare, 183-214, 2018
92018
Ageing Policies in Slovenia: Before and After" Austerity"
V Hlebec, T Rakar
82017
Country report for Slovenia, Eurofound project ‘Families in the economic crisis: mapping policy responses in five European member states’
T Rakar
Eurofound Work Programme, 2013
72013
Civil society in Slovenia
T Rakar, T Deželan, S Vrbica, Z Kolarič, A Črnak-Meglič, M Nagode
Uradni list Republike Slovenije, 2011
72011
Nestrpnost in sistemi blaginje.
M Filipovič, T Rakar
Druzboslovne Razprave 23 (57), 2008
72008
Religious education in Slovenia
M Smrke, T Rakar
Religion and Pluralism in Education, 9, 2006
72006
Civilna družba v Sloveniji
T Rakar
Uradni List Republike Slovenije, 2011
62011
Izobraževanje in izobraženost mladih
T Rakar
62009
Velikost, obseg in vloga zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji:(raziskovalni projekt v okviru CRP-celovita analiza pravnega in ekonomskega okvirja za delo nevladnih …
Z Kolarič, A Črnak-Meglič, L Rihter, R Boškić, T Rakar
Fakulteta za družbene vede, Center za proučevanje družbene blaginje, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20