Elżbieta Wyraz
Elżbieta Wyraz
Cracow University of Technology, Institute of Rail Vehicles
Verified email at mech.pk.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Systemy pomiaru napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej: przegląd współczesnych rozwiązań
E Wyraz, AK Lorenc
Logistyka, 2015
52015
Znaczenie portów morskich w infrastrukturze logistycznej
E Wyraz, M Kuźniar
Logistyka, 1183-1188, 2015
22015
Międzymiastowe środki transportu wykorzystywane przez studentów Politechniki Krakowskiej
M Kuźnar, E Wyraz
Logistyka, 2706--2714, CD 1, 2015
12015
Czynniki wpływające na efektywność zautomatyzowanych magazynów
E Wyraz
Logistyka, 4946-4953, 2015
12015
Analiza metod przemieszczania się w obrębie miasta Kraków
E Wyraz, M Kuźnar
Logistyka, 4954-4962, 2015
12015
Methods of identifying the optimal positioning of different products within a warehouse with regard to minimising the costs associated with order picking
A Lorenc, M Szkoda, E Wyraz
Czasopismo Techniczne 2018 (Volume 5), 149-162, 2018
2018
Cargos location monitoring systems in intermodal transport
E Wyraz, A Lorenc
2017
Metody klasyfikacji produktów w magazynie
A Lorenc, M Szkoda, E Wyraz
Symulacja w Badaniach i Rozwoju 8 (1-2), 2017
2017
Systemy monitorowania ładunków w transporcie intermodalnym
E Wyraz, A Lorenc
Systemy Logistyczne Wojsk, 235-245, 2017
2017
Wymagania formalno-prawne oceny ryzyka w transporcie kolejowym
E Wyraz, M Szkoda
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
2017
Urban communication behavior among Cracow students of State Universities
E Wyraz, M Kuźnar
2016
Analysis of the most popular interurban transport modes among cracow students of state universities
M Kuznar, E Wyraz
13th International Conference on Industrial Logistics: Conference …, 2016
2016
Flexibility of deliveries criteria connected with the competitiveness transport companies
T Gajewska, E Wyraz
2016
The evaluation of classification methods of products used in storage management
A Lorenc, M Szkoda, E Wyraz
2016
Efektywność transportu wodnego śródlądowego i lotniczego
E Wyraz
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 2016
2016
Preferencje logistyczne na małopolskim rynku farmaceutycznym
M Kuźnar, E Wyraz
Logistyka, 563-570, 2015
2015
The importance and development of outsourcing in couriers’ companies
AK Lorenc, E Wyraz
Logistyka, 6828--6837, 2014
2014
ACTIVE SAFETY IN PASSENGER RAIL TRANSPORT
E Wyraz, M Szkoda, A Lorenc
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18