Følg
Marek Kozak
Titel
Citeret af
Citeret af
År
TURYSTYKA I POLITYKA TYRYSTYCZNA A ROZWÓJ. MIĘDZY STARYM A NOWYM PARADYGMATEM
MW Kozak
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z oo, 2009
1762009
Słownik rozwoju regionalnego
M Kozak, A Pyszkowski, R Szewczyk
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1998
1601998
Polskie Regionalne Strategie Innowacji: Ocena i wnioski do dalszych działań,
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006
722006
Innovation and tourism destination development
H Halkier, M Kozak, B Svensson
European Planning Studies 22 (8), 1547-1550, 2014
532014
Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki
K Olejniczak, MW Kozak, B Ledzion
Karol Olejniczak, 2008
442008
Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?
M Kozak
Studia regionalne i lokalne 11 (42), 43-59, 2010
382010
The European Metropolises and Their Regions: from Economic Landscapes to Metropolitan Networks
M Smętkowski, G Gorzelak, M Kozak, ...
Warszawa EUROREG i Wyd. Naukowe Scholar, 2011
352011
Wielkie imprezy sportowe. Korzyść czy strata?
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 11 (39), 48-68, 2010
342010
dwory, pałace i zaMki–koSztowne paMiątki czy zaSób w rozwoju?
M Kozak
Studia Regionalne i lokalne 9 (32), 92-111, 2008
332008
Konkurencyjność turystyczna polskich regionów
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 7 (25), 49-65, 2006
322006
Innovation, Tourism and Destination Development: Dolnośląskie Case Study,
MW Kozak
European Planning Studies, 2013
312013
Koncepcje rozwoju turystyki
M Kozak
Studia regionalne i lokalne 9 (31), 38-59, 2008
312008
Europejskie metropolie i ich regiony. Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii,
WK Smętkowski M., Gorzelak G., Kozak M.W., Olechnicka A., Płoszaj A.
Warszawa EUROREG i Wyd. Naukowe Scholar, 2012
26*2012
System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 7 (24), 75-97, 2006
262006
Eksplozja nierówności?
M Jarosz, MW Kozak
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015
252015
10 lat polityki spójności w Polsce
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 15 (58), 25-50, 2014
232014
Regionalny wymiar strategicznego programowania rozwoju
G Gorzelak, MW Kozak
Zarządzanie strategiczne rozwojem, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego …, 2012
232012
Multi-level governance: possibilities for implementation in Poland,
MW Kozak
Regional Governance 4, 55-79, 2012
22*2012
Regionalne strategie innowacji w Polsce
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj
Studia Regionalne i Lokalne 1, 88-111, 2007
222007
Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej
P Śleszyński, K Czapiewski, M Kozak
S. Leszczyckiego, Warszawa, 2011
212011
Systemet kan ikke foretage handlingen nu. Prøv igen senere.
Artikler 1–20