Follow
Fuat Lebe
Fuat Lebe
İktisat Bölümü Doç.Dr., Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Verified email at osmaniye.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Nuclear energy consumption and economic growth in OECD countries: Cross-sectionally dependent heterogeneous panel causality analysis
S Nazlioglu, F Lebe, S Kayhan
Energy Policy 39 (10), 6615-6621, 2011
2332011
BEŞERİ SERMAYE İLE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ.
M Yaylali, F Lebe
Marmara University Journal of the Faculty of Economic & Administrative …, 2011
1462011
Türkiye’nin konut talebinin analizi: 1970-2011
F Lebe, Y Akbaş
Atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi 28 (1), 57-83, 2014
932014
Çevresel Kuznets eğrisi hipotezi: Türkiye için eşbütünleşme ve nedensellik analizi
F Lebe
Doğuş Üniversitesi Dergisi 17 (2), 177-194, 2016
872016
İthal ham petrol fiyatlarinin Türkiye’deki makroekonomik aktiviteler üzerindeki etkisi
M Yaylalı, F Lebe
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32 (1), 43-68, 2012
622012
Taylor kuralı: Türkiye için bir vektör otoregresif model analizi
F Lebe, T Bayat
Ege Akademik Bakış 11 (Özel), 95-112, 2011
562011
Causality relationship between real GDP and electricity consumption in Romania (2001)
S Kayhan, U Adiguzel, T Bayat, F Lebe
Romanian Journal of Economic Forecasting 169, 2010
522010
Tüketici davranış ve tercihlerinin analizi: Erzurum için bir uygulama
F Lebe
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
512006
Testing the Validity of the Triplet Deficit Hypothesis for Turkey: Asymmetric Causality Analysis
YE AKBAŞ, F LEBE, F ZEREN
Journal of Business and Economics 7 (14), 137-154, 2014
472014
The empirical analysis of the effects of economic growth and exchange rate on current account deficit: Romania and Turkey samples
F Lebe, S Kayhan, U Adıgüzel, B Yiğit
Journal of Applied Quantitative Methods 4 (1), 69-81, 2009
432009
Türkiye’de sanayileşme, finansal gelişme, ekonomik büyüme ve kentleşmenin enerji tüketimi üzerindeki etkisi: Çoklu yapısal kırılmalı bir araştırma
YE Akbaş, F Lebe
Ege Academic Review 15 (2), 197-206, 2015
372015
Current Account Deficit, Budget Deficit and Saving Gap: Is the Twin or Triplet Deficit Hypothesis Valid in G7 Countries?
YE Akbas, F Lebe
Prague Economic Papers, 1-16, 2016
362016
Ithal Ham Petrol Fiyatlari Ile Döviz Kurunun Cari Açik Üzerindeki Etkisi: Türkiye Için Bir Araştirma
F Lebe, YE Akbaş
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (2), 170-196, 2015
362015
Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye Karlılığı Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören Şirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma
O ULUYOL, F LEBE, YE AKBAŞ
İşletme Araştırmaları Dergisi 6 (1), 70-89, 2014
332014
Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye yatırımını etkileyen ekonomik faktörlerin ampirik analizi
F Lebe, ŞM Ersungur
Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi 10, 321-339, 2011
312011
Analyzing The Relationship Among The GDP-Current Account Deficit and Short Term Capital Flows: The Case of Emerging Markets
YE AKBAŞ, F LEBE, O ULUYOL
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve …, 2014
222014
Fisher hipotezinin alternatif faiz oranları ile Türkiye ekonomisi açısından analizi
F Lebe, LFA Özalp
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2016
212016
Çok Sınıflı Logit Model İle Erzurum’da Market Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
H Özer, F Lebe
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 241-254, 2008
182008
Türkiye’de doğalgaz tüketimi, sermaye ve istihdamın ekonomik büyümeyle ilişkisi: Eşbütünleşme ve nedensellik analizi
H Tatlı, F Lebe
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1), 2017
172017
The relation between financial leverage and return on equity of the companies: A research on the companies traded on İstanbul Stock Exchange in the base of industries
O Uluyol, F Lebe, YE Akbas
Journal of Business Research-Türk 1 (6), 70-89, 2014
122014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20