Gasper Koren
Gasper Koren
Minigarden
Verified email at minigarden.si
Title
Cited by
Cited by
Year
Measuring ego-centered social networks on the web: Questionnaire design issues
V Vehovar, KL Manfreda, G Koren, V Hlebec
Social networks 30 (3), 213-222, 2008
1062008
Internet surveys
V Vehovar, KL Manfreda, G Koren
The Sage Handbook of Public Opinion Research. Los Angeles, London, New Delhi …, 2007
302007
Collecting data on egocentered social networks on the web
G Koren, K Lozar Manfreda, V Vehovar, V Hlebec
International Conference on Methodology and Statistics, 2003
22003
Študije FDV
A Kramberger
12009
Zasnova prenovljenega spletnega mesta FDV
A Kramberger, T Oblak Črnič, G Petrič, A Škerlep, M Bergant, J Jug, ...
Študije FDV 2 (let 2), 2-40, 2005
12005
Antonucci's hierarchical approach for measuring social networks: self-administered application on the web
V Hlebec, G Koren
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2007
2007
ITI 2004: Proceedings of the 26th International Conference on Information Technology Interfaces, June 7-10, 2004, Cavtat,(Dubrovnik), Croatia
V Dolničar, A Kohont, G Koren, B Kragelj, B Lobe, G Petrič, V Vehovar
University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, 2004
2004
ITI 2004: Proceedings of the 26th International Conference on Information Technology Interfaces: June 7-10, 2004, Cavtat, Croatia
V Lužar-Stiffler, ...
SRCE-University Computing Centre-University of Zagreb, 2004
2004
Effects of Sampling Mode on Factor Loadings
B Leskošek, G Koren, R Seljak
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9