Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN
Doç. Dr. Alpaslan TÜRKKAN
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşe bağlı kas-iskelet sistemi hastalıkları ve sosyoekonomik eşitsizlikler
A Türkkan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009
282009
Occupational lead exposure: blood lead levels of apprentices in Bursa, Turkey
K Pala, A Turkkan, S Gucer, E Osman, H Aytekin
Industrial health 47 (1), 97-102, 2009
222009
ELEKTROMANYETİK ALAN VE SAĞLIK ETKİLERİ
A TÜRKKAN, O ÇEREZCİ, K Pala
212012
Çok düşük frekanslı elektromanyetik radyasyon ve sağlık etkileri
A Türkkan, K Pala
Uludağ Üniversitesi, 2009
182009
Trends in occupational injuries and fatality in Turkey
A Turkkan, K Pala
International journal of occupational safety and ergonomics 22 (4), 457-462, 2016
152016
GEMLİK SANAYİ SİTESİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
K Pala, S Nacarküçük, A Türkkan, N Akış
TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 2 (7), 37-41, 2001
142001
Socioeconomic and health inequality in two regions of Turkey
A Türkkan, H Aytekin
Journal of community health 34 (4), 346-352, 2009
122009
Evaluation of respiratory functions of residents around the Orhaneli thermal power plant in Turkey
K Pala, A Türkkan, H Gerçek, E Osman, H Aytekin
Asia Pacific Journal of Public Health 24 (1), 48-57, 2012
112012
Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminin Bursa İlinde Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerine Etkisi.
Ö Kizek, A Türkkan, K Pala
TAF Preventive Medicine Bulletin 9 (6), 2010
102010
Tıp Fakültesi dergileri: sosyoekonomik durum göstergeleri
A Türkkan
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2010
72010
Bursa merkez sağlık ocaklarında çalışanların döner sermaye ve aile hekimliği ile ilgili düşünceleri
K Pala, D Sarısözen, A Türkkan, N Günay
Toplum ve Hekim 20 (3), 177-185, 2005
72005
Uludağ Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine Başvuran İş Kazası ve Mesleki Zehirlenmelerin Değerlendirilmesi
E Armağan, K Pala, N Aydın, A Türkkan, H Aytekin
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 10-13, 2002
52002
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin “tıpta uzmanlık sınavı” hakkındaki görüşlerini içeren bir anket çalışmasının düşündürdükleri
K Pala, A Türkkan
Toplum ve Hekim 57, 12-5, 1993
51993
The effects of the Performance Related Payment System on primary health care in Bursa.
Ö Kİzek, A Türkkan, K Pala
Türk Sİlahlı Kuvvetlerİ, Koruyucu Hekİmlİk Bültenİ 9 (6), 613-622, 2010
42010
Family health history and self-rated health: A study from the Turkish countryside
A Turkkan, K Pala
Journal of Community Health Nursing 30 (2), 96-105, 2013
32013
ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR HASTANEDE HEMŞİRELERİN HASTA/YAKINLARINDAN ŞİDDETE UĞRAMA SIKLIĞI, RİSK FAKTÖRLERİ, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (THE FREQUENCY OF NURSES’EXPOSURE TO …
AB ÇELİK, N AKIŞ, F DÜZGÜN, A TÜRKKAN
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, 1, 2017
22017
Çalışan Çocuklar
A TÜRKKAN
Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı-Özel Konular 1 (2), 39-44, 2015
22015
Kamu Hastane Birlikleri Hakkinda Kanun Tasarisi ve Hakkaniyet
A Türkkan
Turkish Journal of Public Health 9 (1), 58, 2011
22011
How correct are the infant mortality rate calculations in the provinces of Turkey? A study from Bursa
K Pala, A Türkkan, H Gerçek
Turkish Archives of Pediatrics 45 (3), 264-267, 2010
22010
Extremely low frequency electromagnetic radiation and health effects
A TÜRKKAN, P Kayıhan
Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering 14 (2), 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20