Follow
Grzegorz Zarzeczny
Title
Cited by
Cited by
Year
Jak pisać o Funduszach Europejskich?
J Miodek, M Maziarz, T Piekot, M Poprawa, G Zarzeczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
282010
Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ)działanie. Perspektywa prostej polszczyzny
T Piekot, G Zarzeczny, E Moroń
Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie, 99-116, 2015
22*2015
Inny punkt widzenia - treści kulturowe w podręcznikach oczami cudzoziemców
G Zarzeczny, T Piekot
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 199-206, 2010
19*2010
Standard "plain language" w polskiej sferze publicznej
T Piekot, G Zarzeczny, E Moroń
Lingwistyka kryminalistyczna. Teoria i praktyka, 197-214, 2019
15*2019
Język raportów ewaluacyjnych
M Maziarz, T Piekot, M Poprawa, B Broda, A Radziszewski, G Zarzeczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
15*2012
Przystępność tekstów urzędowych w internecie
G Zarzeczny, T Piekot
Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017
102017
Prosta polszczyzna
T Piekot, G Zarzeczny
Przegląd Uniwersytecki UWr 19 (4), 26-28, 2013
102013
Prosta polszczyzna w praktyce. Standaryzacja języka serwisu Obywatel.gov.pl
T Piekot, G Zarzeczny, E Moroń
Przyszłość polszczyzny – polszczyzna przyszłości, 251-265, 2017
72017
Co komunikują polskie wulgaryzmy (cz. 1)
G Zarzeczny, M Mazurek
Procesy rozwojowe współczesnej polszczyzny cz. I. Najnowsze zjawiska w …, 2009
72009
Zamiast kanonu. Byrama, Kramsch i Risager koncepcje nauczania kultury i języka
G Zarzeczny
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 19-26, 2010
5*2010
Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością - polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców
T Piekot, G Zarzeczny
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17 …, 2010
52010
Prosto o konkursach Funduszy Europejskich
E Moroń, T Piekot, G Zarzeczny, M Maziarz
Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2015
4*2015
Leksyka w ujęciu ilościowym (na materiale wybranych wrocławskich podręczników)
G Zarzeczny
40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, 367-377, 2014
42014
Dyskurs w perspektywie akademickiej
I Uchwanowa-Szmygowa, M Sarnowski, T Piekot, M Poprawa, ...
Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014
42014
Głuchy – językowe podstawy stereotypu
E Moroń, G Zarzeczny
Edukacja głuchych, 117-125, 2014
42014
Dyskurs glottodydaktyczny w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego wydanych w USA i Wielkiej Brytanii po 1945 r.
G Zarzeczny
Wrocław, 2016
32016
Struktura globalna podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego (ujęcie diachroniczne)
G Zarzeczny
Grenzüberschreitungen - Polnische, tschechische und deutsche Sprache …, 2013
32013
Adapting GAT2 conventions for the transcription of spoken Polish as part of the GeWiss project
G Zarzeczny, Ł Rogoziński
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 31, 69-78, 2012
3*2012
Językoznawstwo korpusowe w badaniach aktów mowy. Studium pilotażowe na przykładzie dyrektyw w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
G Zarzeczny
Język a Kultura 23, 517-528, 2012
3*2012
Verwendung des Phonetischen Korpus in der Diskursanalyse. Signaluntersuchung und Forschungshypothese
Ł Rogoziński, G Zarzeczny
Linguistische Treffen in Wrocław 6, 105-113, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20