Follow
Magdalena Zawisławska
Magdalena Zawisławska
Uniwersytet Warszawski/University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Words, concepts and relations in the construction of Polish WordNet
M Derwojedowa, M Piasecki, S Szpakowicz, M Zawisławska, B Broda
Proceedings of the Global WordNet Conference, Seged, Hungary, 162-177, 2008
702008
Coreference: annotation, resolution and evaluation in Polish
M Ogrodniczuk, K Glowinska, M Kopec, A Savary, M Zawislawska
Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2014
462014
Metafora w języku nauki. Na przykładzie nauk przyrodniczych
M Zawisławska
Wydawnictwa Wydziału Polonistyki UW, 2011
292011
Polish coreference corpus
M Ogrodniczuk, K Głowińska, M Kopeć, A Savary, M Zawisławska
Language and Technology Conference, 215-226, 2013
282013
Polish WordNet on a shoestring
M Derwojedowa, M Piasecki, S Szpakowicz, M Zawisławska
Proceedings of Biannual Conference of the Society for Computational …, 2007
262007
Animal names used as insults and derogation in Polish and Spanish
P Chamizo, M Zawislawska
Philologia hispalensis, 2006
242006
Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie: ujęcie kognitywne
M Zawisławska
Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004
222004
Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej polszczyźnie
M Zawisławska
172000
Rama interpretacyjna jako narzędzie analizy tekstu
Z Magdalena, B Jerzy, B Barbara
W: Bartmiński Jerzy, Boniecka Barbara (red.): Tekst. Analizy i interpretacje …, 1998
16*1998
Metafora w języku nauki
M Zawisławska
Na przykładzie nauk przyrodniczych, 2011
152011
Lexical Units as the Centrepiece of a Wordnet
M Derwojedowa, S Szpakowicz, M Zawisławska, M Piasecki
Proceedings of the 16th International Conference Intelligent Information …, 2008
152008
Interesting Linguistic Features in Coreference Annotation of an Inflectional Language
ZM Ogrodniczuk Maciej, Głowińska Katarzyna, Kopeć
12th China National Conference on Computational Linguistics (12th CCL) and …, 2013
12*2013
A framenet for polish
M Zawisławska, M Derwojedowa, J Linde-Usiekniewicz
Converging evidence: Proceedings to the third international conference of …, 2008
92008
Metafora w języku nauki
Z Magdalena
Na przykładzie nauk przyrodniczych, Warszawa, 2011
82011
Czasowniki percepcji wzrokowej a procesy mentalne,[w:]
M Zawisławska
Studia z se-mantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. predykaty …, 2000
82000
Coreference annotation schema for an inflectional language
M Ogrodniczuk, M Zawisławska, K Głowińska, A Savary
International Conference on Intelligent Text Processing and Computational …, 2013
72013
Coreference Annotation Schema for an Inflectional Language.
SA Ogrodniczuk Maciej, Zawisławska Magdalena
CICLING 2013: Computational Linguistics and Intelligent Text Processing 1 …, 2013
7*2013
Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno interpretacyjnej
M Zawisławska
Dom Wydawniczy" Elipsa", 2010
72010
Funkcja metafory w rekonstrukcji językowego obrazu świata na przykładzie metaforyki w języku winiarzy
M Zawisławska
Poradnik językowy, 79-88, 2015
52015
Ramy interpretacyjne jako narzędzie opisu znaczenia [w:] M. Zawisławska (red.)
M Zawisławska
Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, 53-73, 2010
52010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20