Follow
Agata J. Krawczyk
Agata J. Krawczyk
Department of Systematic Zoology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University,
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Diet composition of the Eurasian otter Lutra lutra in different freshwater habitats of temperate Europe: a review and meta‐analysis
AJ Krawczyk, M Bogdziewicz, K Majkowska, A Glazaczow
Mammal Review 46 (2), 106-113, 2016
732016
Local and landscape-level factors affecting the density and distribution of the Feral Pigeon Columba livia var. domestica in an urban environment
K Przybylska, A Haidt, Ł Myczko, A Ekner-Grzyb, ZM Rosin, Z Kwieciński, ...
Acta Ornithologica 47 (1), 37-45, 2012
472012
Diet of the American mink Neovison vison in an agricultural landscape in western Poland
AJ Krawczyk, M Bogdziewicz, MJ Czyż
Folia Zoologica 62 (4), 304-310, 2013
322013
Habitat preferences of two sparrow species are modified by abundances of other birds in an urban environment
P Skórka, K Sierpowska, A Haidt, Ł Myczko, A Ekner-Grzyb, ZM Rosin, ...
Current zoology 62 (4), 357-368, 2016
232016
Is baculum size dependent on the condition of males in the polecat Mustela putorius?
AJ Krawczyk, AW Malecha, P Tryjanowski
Folia Zoologica 60 (3), 247-252, 2011
232011
Cranial lesions caused by helminth parasites and morphological traits in the European polecat Mustela putorius
J Demuth, M Hromada, AJ Krawczyk, AW Malecha, M Tobolka, ...
Helminthologia 46, 85-89, 2009
232009
Morphological variability of baculum (os penis) in the polecat Mustela putorius
AW Malecha, AJ Krawczyk, M Hromada
Acta Zoologica Cracoviensia-Series A: Vertebrata 52 (1-2), 115-120, 2009
212009
Nests of the harvest mouse (Micromys minutus) as habitat for invertebrates
AJ Krawczyk, G Augustiničová, DJ Gwiazdowicz, S Konwerski, ...
Biologia 70 (12), 1637-1647, 2015
162015
Garbage in the diet of carnivores in an agricultural area
Ł Jankowiak, AW Malecha, AJ Krawczyk
European Journal of Ecology 2 (1), 81-86, 2016
152016
Diet of the Eurasian otter Lutra lutra on small watercourses in Western Poland
AJ Krawczyk, M Skierczyński, P Tryjanowski
Walter de Gruyter 75 (2), 207-210, 2011
142011
Variability of the mammalian os penis-phylogenesis and ecology
AJ Krawczyk, AW Malecha
Kosmos 58, 179-185, 2009
62009
Wplyw temperatury otoczenia na wybrane elementy behawioru inkubacyjnego orla przedniego Aquila chrysaetos w warunkach wolierowych
Z Kwiecinski, A Krawczyk, P Cwiertnia
Notatki Ornitologiczne 50 (1), 1-8, 2009
42009
Feeding habits of the Eurasian otter (Lutra lutra) in small watercourses
A Krawczyk
Department of Systematic Zoology [nowa struktura organizacyjna], 2019
12019
Zróżnicowanie kości prącia (os penis) u ssaków-filogeneza i ekologia
A Krawczyk, A Malecha
Kosmos 58 (1-2), 179-185, 2009
12009
Zwyczaje pokarmowe wydry (Lutra lutra) w drobnych ciekach śródpolnych
AJ Krawczyk
2018
Zróżnicowanie kości penalnej os penis u ssaków-filogeneza i ekologia
AJ Krawczyk, AW Malecha
Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 2009
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16