aleksandra alund
aleksandra alund
Verified email at liu.se - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Paradoxes of multiculturalism: Essays on Swedish society
A Ålund, CU Schierup
Avebury, Academic Publishing Group, 1991
4301991
Multikultiungdom: Kön, etnicitet, identitet
A Ålund
Studentlitteratur AB, 1997
2981997
The end of Swedish exceptionalism? Citizenship, neoliberalism and the politics of exclusion
CU Schierup, A Ålund
Race & Class 53 (1), 45-64, 2011
2492011
Will They Still be Dancing?: Integration and Ethnic Transformation Among Yougslav Immigrants in Scandinavia
CU Schierup, A Ålund
1421987
Reading the Stockholm riots–a moment for social justice?
CU Schierup, A Ålund, L Kings
Race & class 55 (3), 1-21, 2014
1152014
Paradoxes of multiculturalism
A Alund, CU Schierup
Aldershot: Avebury 17, 18-19, 1991
1051991
The power of definitions: Immigrant women and problem-centered ideologies
A Ålund
Migration. A European Journal of International Migration and Ethnic Relation …, 1988
82*1988
Feminism, multiculturalism, essentialism
A Ålund
Zed Books Ltd, 1999
731999
Migration, precarization and the democratic deficit in global governance
CU Schierup, A Ålund, B Likić‐Brborić
International migration 53 (3), 50-63, 2015
722015
Skyddsmurar: etnicitet och klass i invandrarsammanhang
A Ålund
Liber, 1985
651985
Alterity in modernity
A Ålund
Acta Sociologica 38 (4), 311-322, 1995
611995
Etnicitetens mångfald och mångfaldens etniciteter; Kön, klass, identitet och ras
A Ålund
Carlsson, 2000
572000
Lilla Juga: etnicitet, familj och kvinnliga nätverk i kulturbrytningars tid
A Ålund
Carlsson Bokförlag, 1991
451991
X amount of Sat Siri Akal!: Apache Indian, reggae music and intermezzo culture
L Back, A Alund, R Granqvist
421995
I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige
A Ålund, A Ålund, M Alinia
Sociologisk forskning, 43-64, 2011
322011
Ethnicity, multiculturalism and the problem of culture
A Ålund
European Societies 1 (1), 105-116, 1999
311999
Sociala problem i kulturell förklädnad
A Ålund
Natur och Kultur, 2002
302002
Utbildning, Arbete, Medborgarskap: Strategier för social inkludering i den mångetniska staden
M Dahlstedt, A Ålund, F Hertzberg, S Urban
Boréa, 2007
292007
The Thorny Road to Europe-Swedish Immigrant Policy in Transition
A Ålund
Berg Publishers, 1993
291993
From paradoxes of multiculturalism to paradoxes of liberalism. Sweden and the European neo-liberal hegemony
CU Schierup, A Ålund
The Journal for Critical Educational Policy Studies, 9 (2), 2011
242011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20