Marte Rønning
Marte Rønning
Senior Researcher, Statistics Norway
Verified email at ssb.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Quasi‐experimental estimates of the effect of class size on achievement in Norway
E Leuven, H Oosterbeek, M Rønning
Scandinavian Journal of Economics 110 (4), 663-693, 2008
1632008
Who benefits from homework assignments?
M Rønning
Economics of Education Review 30 (1), 55-64, 2011
156*2011
Why do wealthy parents have wealthy children?
A Fagereng, M Mogstad, M Rønning
Journal of Political Economy 129 (3), 703-756, 2021
832021
The influence of student achievement on teacher turnover
T Falch, M Rønning
Education Economics 15 (2), 177-202, 2007
632007
Classroom grade composition and pupil achievement
E Leuven, M Rønning
The Economic Journal 126 (593), 1164-1192, 2016
552016
Access to treatment and educational inequalities in cancer survival
JH Fiva, T Hægeland, M Rønning, A Syse
Journal of health economics 36, 98-111, 2014
392014
Financial incentives and study duration in higher education
T Gunnes, LJ Kirkebøen, M Rønning
Labour economics 25, 1-11, 2013
392013
Homework assignment and student achievement in OECD countries
T Falch, M Rønning
Discussion Papers, 2012
372012
The incentive effects of property taxation: Evidence from Norwegian school districts
JH Fiva, M Rønning
Regional Science and Urban Economics 38 (1), 49-62, 2008
28*2008
Education and cancer risk
E Leuven, E Plug, M Rønning
Labour Economics 43, 106-121, 2016
222016
A cost model of schools: School size, school structure and student composition
T Falch, M Rønning, B Strøm
Governance and performance of education systems, 247-265, 2008
172008
Karakterpraksis i grunnskoler
TA Galloway, LJ Kirkebøen, M Rønning
Sammenheng mellom standpunkt-og eksamenskarakter 4, 2011, 2011
162011
Health status after cancer: does it matter which hospital you belong to?
JH Fiva, T Hægeland, M Rønning
BMC health services research 10 (1), 1-13, 2010
122010
Forhold som påvirker kommunenes utgiftsbehov i skolesektoren
T Falch, M Rønning, B Strøm
Smådriftsulemper, skolestruktur og elevsammensetning. SØF-rapport 4 (05), 2005
122005
Child care center staff composition and early child development
N Drange, M Rønning
Discussion Papers, 2017
92017
Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny GIV
G Eielsen, LJ Kirkebøen, E Leuven, M Rønning, O Raaum
Første delrapport, Statistisk sentralbyrå Rapporter 54, 2013, 2013
92013
Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall. Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV
I Huitfeldt, LJ Kirkebøen, S Strømsvåg, G Eielsen, M Rønning
Statistisk sentralbyrå, 2018
82018
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og …
LJ Kirkebøen, G Eielsen, M Rønning, S Strømsvåg, S Andresen, ...
Statistisk sentralbyrå, 2018
52018
Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv: Andre delrapport
I Huitfeldt, L Kirkebøen, M Rønning
Statistics Norway, 2016
52016
Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk. Resultater fra et randomisert kontrollert forsøk på 8. trinn og videregående skole …
M Bjørnset, T Gunnes, MT Kindt, LJ Kirkebøen, L Lindenskov, J Rogstad, ...
Statistisk sentralbyrå, 2020
32020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20