Follow
Seden Dogan
Title
Cited by
Cited by
Year
İş tatmini ve örgütsel çatışma yönetimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi: konaklama işletmeleri üzerinde bir araştırma
E Üngüren, F Cengiz, S Algür
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (27), 36-56, 2009
128*2009
Türk Tüketicilere Göre Online (Çevrimiçi) Alışverişin Riskleri ve Yararları
S Algür, F Cengiz
Journal of Yasar University 22 (6), 3666-3680, 2011
1192011
What do hotel employees think about service robots? A qualitative study in Turkey
A Vatan, S Dogan
Tourism Management Perspectives 37, 2021
952021
Brand anthropomorphism, love and defense: does attitude towards social distancing matter?
F Ali, S Dogan, M Amin, K Hussain, K Ryu
The Service Industries Journal 41 (1-2), 58-83, 2021
732021
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık: Akdeniz Üniversitesinde Yapılan Ampirik Bir Araştırma
Ö Seçim, Ö Alpar, S Algür
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 13 (48), 200-215, 2014
712014
Turizm Sektöründeki Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Sendromu Açısından Değerlendirilmesi: Antalya da Bulunan Konaklama İşletmelerin de Yapılan Bir Araştırma
A Aktaş, S Algür, F Cengiz
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 270-276, 2009
352009
Öfke ve empati ilişkisine yönelik otel zincirinde bir araştırma
H Doğan, E Üngüren, S Algür
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 277-298, 2010
332010
Konaklama ve seyahat acentaları yöneticilerinin her şey dahil sistemine yönelik tutumları: Antalya örneği
E Üngüren, S Algür, H Doğan
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2009
292009
E-Şikâyetler Turist Rehberleri Hakkında Ne Söylüyor?
E Avcı, S Doğan
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) 15 (1), 133-148, 2018
25*2018
Hotel Managers’ Thoughts Towards New Technologies and Service Robots’ at Hotels: A Qualitative Study in Turkey
S Dogan, A Vatan
Advances in Global Business and Economics 2, 382, 2019
242019
Turizm Pazarlaması İçin Önemli Bir Pazarlama Kanalı Olan Instagram’da Nitel Bir Araştırma
N Ergun, R Bayrak, S Doğan
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1), 82-100, 2019
232019
Friend or a Foe: Understanding Generation Z Employees' Intentions to Work with Service Robots in the Hotel Industry
F Ali, S Dogan, Z Chen, C Cobanoglu, M Limayem
International Journal of Human–Computer Interaction, 1-12, 2022
222022
Antalya Bölgesindeki Seyahat Acentası Çalışanlarının Stres Kaynakları, Belirtileri ve Sonuçlarının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
İ Özcan, Ö Alpar, A Ciğer, S Algür
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (33), 41-64, 2010
22*2010
Destinasyon Marka İmajına Etki Eden Unsurlar: Kuşadası Örneği
GA Sipahi, S Doğan
Ekev Akademi Dergisi, 301-316, 2016
192016
TripAdvisor’da Türk Hava Yolları için yapılan değerlendirmelerin incelenmesi
O Güngör, MY Güngör, S Doğan
Journal of Tourism Theory and Research 5 (2), 282-291, 2019
18*2019
Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
S Doğan, O Yücel Güngör, Mehtap, Güngör
Turizm Akademik Dergisi 5 (1), 166-176, 2018
172018
Antecedents and consequences of travelers' trust towards personalized travel recommendations offered by ChatGPT
F Ali, B Yasar, L Ali, S Dogan
International Journal of Hospitality Management 114, 2023
152023
Z Kuşağının Sosyal Medyaya Yönelik Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi
S Doğan, I Erkan
Journal of Yaşar University 14, 146-155, 2019
152019
Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
M Yücel Güngör, S Doğan, O Güngör
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5, 206-218, 2017
122017
Yiyecek İçecek Endüstrisi ve Sosyal Medya
M Yücel, O Güngör, S Doğan
Yiyecek İçecek Endüstrisinde Trendler II, 2016
11*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20