Follow
Błażej Żak
Title
Cited by
Cited by
Year
Wasting collaboration potential: A study in urban green space governance in a post-transition country
J Kronenberg, A Pietrzyk-Kaszyńska, A Zbieg, B Żak
Environmental Science & Policy 62, 69-78, 2016
502016
Mapaorganizacji.pl–partycypacyjna platforma badań sieci organizacyjnych
A Zbieg, D Możdżyński, B Żak
Nauki o Zarzadzaniu, 100-110, 2014
11*2014
Analiza sieci w badaniach struktury organizacji
A Zbieg, B Żak, P Zaręba
Nauki o Zarządzaniu, 2014
82014
Studying Diffusion of Viral Content at Dyadic Level
A Zbieg, B Zak, J Jankowski, R Michalski, S Ciuberek
Advances in Social Networks Analysis and Mining (ASONAM), 2012 IEEE/ACM …, 2012
82012
How to Select Change Agents in Organizations? A Comparison of the Classical and Network Approaches
A Zbieg, D Batorski, B Żak
Problemy Zarządzania, 120-143, 2016
62016
Heuristic for network coverage optimization applied in finding organizational change agents
B Zak, A Zbieg
2014 European Network Intelligence Conference, 118-121, 2014
52014
Siła relacji interpersonalnej-wstępna weryfikacja koncepcji i metody pomiarowej
A Zbieg, A Słowińska, B Żak
Psychologia Społeczna 3 (34), 335-351, 2015
42015
Symulacja upodabniania się postaw w sieci relacji społecznych
B Żak, A Zbieg, UE we Wrocławiu, U Wrocławski
Nauki o Zarządzaniu, 0
3*
Fuzzy logic in stuttering therapy
H Kwasnicka, B Zak
International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 925-930, 2006
12006
Corrigendum to Wasting collaboration potential: A study in urban green space governance in a post-transition country Environmental Science & Policy Volume 62, August 2016 …
J Kronenberg, PK Agata, A Zbieg, Z Błażej
Environmental Science and Policy 85, 193, 2018
2018
Model for simulating mechanisms responsible of similarities between people connected in networks of social relations
B Zak, A Zbieg
arXiv preprint arXiv:1411.7727, 2014
2014
Obserwacja wpływu funkcjonalności serwisów społecznościowych na interakcje społeczne z perspektywy analizy sieciowej
A Zbieg, B Żak
Nowe Media. Czasopismo Naukowe 1, 123-140, 2010
2010
Zastosowanie systemu agenckiego do formułowania kompozycji marketingu mix dla serwisu e-commerce
B Żak, E Radosiński
Badania marketingowe nowe wyzwania 96, 244-254, 2010
2010
Fuzzy logic in stuttering therapy
H Kwaśnicka, B Żak
Systems Science 32 (1), 105-111, 2006
2006
Orator–an intelligent system supporting stuttering therapy
H Kwaśnicka, B Żak
Systems Science 32 (2), 91-110, 2006
2006
Intelligent system supporting stuttering therapy
B Zak
Feature Mix
B Żak
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17