Michał Strach
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of an interferometric radar to examination of engineering objects vibration
P Kuras, T Owerko, M Strach
Reports on Geodesy, 209-216, 2009
102009
Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii torów kolejowych
M Strach
http://www.wydawnictwoagh.pl/pliki/812712554.pdf , http://www …, 2013
92013
RTK w zastosowaniach inżynierskich–odbiorniki GPS na torach
J Gocał, M Strach
Geodeta-magazyn geoinformacyjny 5, 2004
92004
Laser scanning in engineering surveying: methods of measurement and modeling of structures
G Lenda, A Uznański, M Strach, P Lewińska
Reports on Geodesy and Geoinformatics 100 (1), 109-130, 2016
82016
Pomiary dróg kolejowych i obiektów z nimi związanych oraz opracowanie wyników na potrzeby modernizacji kolei konwencjonalnych
M Strach
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 19, 2009
82009
Comprehensive 3D measurements of tram tracks in the tunnel using the combination of laser scanning technology and traditional TPS/GPS surveying
M Strach, P Dronszczyk
Transportation Research Procedia 14, 1940-1949, 2016
72016
Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D
E Głowienka, B Jankowicz, B Kwoczyńska, P Kuras, K Michałowska, ...
WSIE, Rzeszów, 2015
72015
Surveys of geometry of rail track facilities and railway tracks in the infrastructure of rail transport
M Strach, A Kampczyk
Reports on Geodesy, 2011
72011
Zastosowanie nowoczesnych technik pomiaru i oprogramowania do regulacji osi torów
M Jamka, S Lisowski, M Strach
TTS Technika Transportu Szynowego 15, 55-61, 2009
72009
Zastosowanie współczesnych technologii geodezyjnych w określaniu geometrii toru w aspekcie dopuszczalnych prędkości pociągów
M Jamka, S Lisowski, M Strach
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2009
72009
Examining coherence of accuracy tests of total station surveying and geodetic instruments based on comparison of results of complete test procedures according to ISO 17123
T Owerko, M Strach
Reports on Geodesy, 291-299, 2009
52009
Nowoczesne urządzenia w pomiarach dróg kolejowych
M Strach, M Piekarz
Problemy kolejnictwa, 48-60, 2009
52009
Comparative Analysis of 3D Models Made with Various Technologies on the Example of Altar in the Wang Temple in Karpacz
M Strach, A Tama, P Lewińska
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 116-120, 2017
32017
Analyzing the Geometry of the Turnouts and Their Adjustment Basing on the Tacheometer Measurements
M Strach, K Makowska
2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 28-33, 2016
32016
Zastosowanie skaningu laserowego do inwentaryzacji tunelu kolejowego
G Lenda, M Strach
Przegląd Komunikacyjny, 78-83, 2011
32011
Odbiorniki GPS na torach
J Gocał, M Strach
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 2004
32004
Zastosowanie technologii skaningu laserowego i termowizji do inwentaryzacji tunelu i znajdujących się w nim urządzeń przeciwpożarowych
P Dronszczyk, M Strach
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 43 (3), 199--214, 2016
22016
Sposób identyfikacji elementów infrastruktury transportu szynowego [Method for identifying the elements of rail transport infrastructure]
M Strach, E Preweda, A Kampczyk
PL Patent http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393050A1.pd f, 2012
2*2012
Concept of measuring and calculation system based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane
M Strach, G Lenda
Proc. 7th Int. Symp. Mobile Mapping Technol, 13-16, 2011
22011
Precyzyjne pomiary drgań budowli przy użyciu naziemnego radaru interferometrycznego
J Gocał, A Bałut, R Kocierz, P Kuras, Ł Ortyl, T Owerko, A Rączka, ...
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 19, 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20