Łukasz Borowski
Łukasz Borowski
Politechnika Lubelska; Lublin University of Technology
Verified email at pollub.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The conversion of heights of the benchmarks of the detailed vertical reference network into the PL-EVRF2007-NH frame
Ł Borowski, P Banasik
Reports on Geodesy and Geoinformatics 109, 2020
62020
Evaluation of inventory surveying of façade scaffolding conducted during ORKWIZ project
Ł Borowski, M Pieńko, P Wielgos
2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 189-192, 2017
52017
Osnowa bardziej zintegrowana
Ł Borowski, P Banasik
Geodeta: magazyn geoinformacyjny, 22-26, 2011
42011
Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy
Ł Borowski
32015
Analiza wyników wyznaczenia przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem sygnałów GLONASS na przykładzie symulowanej niecki obniżeniowej
K Maciuk, Ł Borowski, P Lewińska
Wiadomości Górnicze 64 (7-8), 413--421, 2013
32013
Altitude on cartographic materials and its correction according to new measurement techniques
K Maciuk, M Apollo, J Mostowska, T Lepeška, M Poklar, T Noszczyk, ...
Remote Sensing 13 (3), 444, 2021
22021
Application of Robust Estimation in Polynomial Modelling
Ł Borowski, M Banaś
2018 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 2018
22018
Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej
Ł Borowski, A Lal, K Nepelski
Budownictwo i Architektura 16 (3), 2017
22017
Pomiary osiadania zespołu budynków mieszkalnych posadowionych na lessach
K Nepelski, Ł Borowski
Inżynieria i Budownictwo 71, 2015
22015
Możliwości zastosowania metod termograficznych do monitoringu obiektów wielkopowierzchniowych
P Lewińska, Ł Borowski, K Maciuk, A Paulewicz
Wiadomości Górnicze 63 (7-8), 437-441, 2012
22012
Characteristics of Onefold Clocks of GPS, Galileo, BeiDou and GLONASS Systems
Q Ai, K Maciuk, P Lewinska, L Borowski
Sensors 21 (7), 2396, 2021
12021
Transformacja, ponowne wyrównanie czy modernizacja? Wprowadzanie układu wysokości PL-EVRF2007-NH w powiatach
P BANASIK, Ł BOROWSKI
Przegląd Geodezyjny 12 (2019), 2-5, 2019
12019
Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS
Ł Borowski
Budownictwo i Architektura 12, 251-256, 2013
12013
Determination of normal heights of ASG-EUPOS stations illustrated with an example of KRAW station
Ł Borowski
4th Doctoral seminar on Geodesy and Cartography, 19-25, 2012
12012
Crustal Deformation Across and beyond Central Europe and Its Impact on Land Boundaries
K Maciuk, A Peska-Siwik, A El-Mowafy, L Borowski, M Apollo
Resources 10 (2), 15, 2021
2021
Uwagi do wdrażania układu PL-EVRF2007-NH w powiatach
Ł Borowski, P Banasik
Przegląd Geodezyjny 92 (12), 15-18, 2020
2020
The Best Robust Estimation Method to Determine Local Surface
Ł BOROWSKI, M BANAŚ
Baltic Journal of Modern Computing 7 (4), 525-540, 2019
2019
Study of Satellite Oscillators’ Stability Based on the 1 Hz Data
K Maciuk, Ł Borowski
Preprints, 2019
2019
Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie–głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4
Ł Borowski, O Skoczylas, K Nepelski
Budownictwo i Architektura 15 (2), 2016
2016
Duration of static GPS measurements and it’s influence on the coordinates accuracy
Ł Borowski
Budownictwo i Architektura 12 (4), 251-256, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20