Follow
Tomasz Piekot
Title
Cited by
Cited by
Year
Dyskurs polskich wiadomości prasowych
T Piekot
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006
1812006
Słownik ojczyzny polszczyzny
J Miodek, T Piekot, M Zaśko-Zielińska
Europa, 2002
51*2002
Mediacje semiotyczne. Słowo i obraz na usługach ideologii
T Piekot
Wydawnictwo Akademickie Sedno, 2016
36*2016
Wzory tekstów użytkowych
A Majewska, T Piekot, M Zaśko-Zielińska
Polszczyzna na co dzień, 2006
36*2006
Trudność tekstów o Funduszach Europejskich w świetle miar statystycznych
B Broda, M Maziarz, T Piekot, A Radziszewski
Rozprawy Komisji Językowej, 2010
352010
Język w grupie społecznej
T Piekot
Wprowadzenie do analizy socjolektu, 2008
332008
Język w grupie społecznej: wprowadzenie do analizy socjolektu
T Piekot
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008
312008
Sztuka pisania: przewodnik po tekstach użytkowych
M Zaśko-Zielińska, A Majewska-Tworek, T Piekot
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
29*2008
Jak pisać o Funduszach Europejskich?
J Miodek, M Maziarz, T Piekot, M Poprawa, G Zarzeczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
282010
Upraszczanie tekstu użytkowego jako (współ) działanie
T Piekot, G Zarzeczny, E Moroń
Perspektywa prostej polszczyzny, 99-116, 2015
222015
Styl „plain language” i przystępność języka publicznego jako nowy kierunek w polskiej polityce językowej
T Piekot, M Maziarz
Język a Kultura 24, 307-324, 2014
212014
Język migowy w perspektywie socjolingwistycznej
P Tomaszewski, T Piekot
Socjolingwistyka 29, 63-87, 2015
192015
Inny punkt widzenia–treści kulturowe w podręcznikach oczami cudzoziemców, w: P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.)
G Zarzeczny, T Piekot
Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 199-206, 2010
19*2010
Pictorial representation of idioms in Internet humour
T Piekot
Estonia and Poland: Creativity and tradition in cultural communication 1 …, 2012
182012
Standard plain language w polskiej sferze publicznej, w: Lingwistyka kryminalistyczna
P Tomasz, Z Grzegorz, M Ewelina
Teoria i praktyka, red. Monika Zaśko-Zielińska, Krzysztof Kredens, Wrocław …, 2019
15*2019
Język raportów ewaluacyjnych
M Maziarz, T Piekot, M Poprawa, B Broda, A Radziszewski, G Zarzeczny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2012
15*2012
Mechanizmy popularyzowania wiedzy naukowej
T Piekot
O trudnym łatwo, 40-49, 2002
14*2002
Werbalizacja i wizualizacja w dyskursie wiadomości prasowych
T Piekot
Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, 2006
12*2006
Słowo w kulturze multimediów
T Piekot
Język a multimedia, 285-297, 2005
12*2005
Przystępność tekstów urzędowych w internecie
G Zarzeczny, T Piekot
Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2017
102017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20