Anders Ekström
Anders Ekström
Professor, Department of History of Science and Ideas, Uppsala University
Verified email at idehist.uu.se - Homepage
TitleCited byYear
Den utstallda varlden: Stockholmsutstallningen 1897 och 1800-talets varidsutstallningar.
AE Ekstrom
95*1996
Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens samhälle
A Ekström, S Sörlin
Norstedts, 2012
58*2012
History of Participatory Media: Politics and Publics, 1750–2000
Routledge, 2012
36*2012
Den mediala vetenskapen
A Ekström
Nya Doxa, Nora, 2004
212004
Exhibiting disasters: Mediation, historicity and spectatorship
A Ekström
Media, Culture & Society 34 (4), 472-487, 2012
202012
Representation och materialitet: Introduktioner till kulturhistorien
A Ekström
Nya Doxa, 2009
172009
1897: mediehistorier kring Stockholmsutställningen
A Ekström, S Jülich, P Snickars
Statens ljud-och bildarkiv, 2006
17*2006
Konsten att se ett landskapspanorama: Om åskådningspedagogik och exemplarisk realism under 1800-talet
A Ekström
172000
Participatory media in historical perspective: an introduction
A Ekström, S Jülich, F Lundgren, P Wisselgren
Routledge, 2010
162010
I mediearkivet
A Ekström, S Jülich, P Snickars
Statens ljud-och bildarkiv, 2006
13*2006
Seeing from above: a particular history of the general observer
A Ekström
Nineteenth‐Century Contexts 31 (3), 185-207, 2009
122009
Vetenskaperna, medierna, publikerna
A Ekström
Nya Doxa, Nora, 2004
122004
Viljan att synas, viljan att se: medieumgänge och publik kultur kring 1900
A Ekström
Stockholmia förlag, 2010
112010
Det vertikala arkivet: Om översiktsmedier och historiska svindelkänslor
A Ekström
Statens ljud-och bildarkiv, 2006
112006
Kulturhistorisk medieforskning: Fyra spår
A Ekström
Statens ljud-och bildarkiv, 2008
102008
Dödens exempel: Självmordstolkningar i svenskt 1800-tal genom berättelsen om Otto Landgren
A Ekström
Stockholm: Atlantis, 2000
92000
Siffror, ord eller bilder? Perspektiv på produktionen av statistik i mitten av 1800-talet
A Ekström
Lychnos, 133-161, 1999
9*1999
Introduction: Cultures of disaster
A Ekström, K Kverndokk
Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research 7 (3), 356-362, 2015
62015
Naturkatastrofer i menneskets tidsalder: Mot en tverrfaglig forståelse av antropocen-begrepet
A Ekström, HH Svensen
Tidsskrift for kulturforskning 13 (3), 6-21, 2014
62014
‘Showing at one view’: Ferdinand Boberg’s ‘statistical machinery’and the visionary pedagogy of early twentieth‐century statistical display
A Ekström
Early Popular Visual Culture 6 (1), 35-49, 2008
62008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20