Follow
Associate Professor Marek Jabłoński  UWSB Merito w Poznaniu
Associate Professor Marek Jabłoński UWSB Merito w Poznaniu
University WSB Merito in Poznań POLAND
Verified email at ottima-plus.com.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw
M Jabłoński
Difin, 2013
1222013
Research on Business Models in their Life Cycle
M Jabłoński, A Jabłoński
Sustainability 8, 2016
862016
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka
A Jabłoński, M Jabłoński
Difin, Warszawa, 2011
58*2011
Value Migration to the Sustainable Business Models of Digital Economy Companies on the Capital Market
M Jabłoński
Special Issue Sustainability of Young Companies–Contemporary Trends and …, 2018
542018
Social Business Models in the Digital Economy New Concepts and Contemporary Challenges
A Jabłoński, M Jabłoński
Palgrave Macmillan UK, 2020
33*2020
Strategiczna Karta Wyników ( Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji
A Chodyński, S Jabłoński, Adam, M Jabłoński, Marek
Oficyna wydawnicza AFM, 2007
332007
Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego
B Nogalski, A Szpitter, M Jabłoński
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016
322016
Cykl życia wartości przedsiębiorstw wobec kondycji modelu biznesu
A Jabłoński, M Jabłoński
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 29 (4), 57-63, 2013
282013
Environmental Corporate Social Responsibility ( ECSR) - koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych
M Jabłoński, A Chodyński, A Jabłoński
Przegląd Organizacji, 30-32, 2008
282008
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny
M Jabłoński
Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, 2009
262009
Projektowanie sieciowych modeli biznesu
A Jabłoński, M Jabłoński
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 12, 2013
252013
Social perspectives in digital business models of railway enterprises
A Jabłoński, M Jabłoński
Energies 13 (23), 6445, 2020
212020
Sustainability in business models in the network economy
M Jabłoński, P Timmers, J Sarkis
Electronic Markets 30 (1), 675–678, 2020
202020
Trust as a key factor in shaping the social business model of water supply companies
A Jabłoński, M Jabłoński
Sustainability 11 (20), 5805, 2019
202019
New economy business models in the concepts of big data, the sharing economy and the circular economy
A Jabłoński, M Jabłoński, A Jabłoński, M Jabłoński
Social Business Models in the Digital Economy: New Concepts and Contemporary …, 2020
192020
Ekologiczna Społeczna Odpowiedzialność Biznesu ( Environmental Corporate Social Responsibility ) – Raport przedsiębiorstw i Gmin Odpowiedzialnych Ekologicznie
M Jabłoński, A Jabłoński, A Primus, M Spytkowska
Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, 2010
17*2010
Modele Biznesu Przedsiębiorstw Perspektywy Rozwoju Ujęcie Koncepcyjne
J Marek, J Adam
CeDeWu, 2019
162019
Model biznesu w raportach okresowych sprawozdawczości przedsiębiorstw - intencje i wyniki
M Jabłoński
Finanse, Rynki Finansowe Ubezpieczenia 1, 2016
162016
Shaping the safety culture of high reliability organizations through digital transformation
M Jabłoński, A Jabłoński
Energies 14 (16), 4721, 2021
152021
Efektywne modele biznesu
M Jabłoński, A Jabłoński
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, 2006
152006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20