Justyna Wójcik, Justyna Wójcik-Leń
Justyna Wójcik, Justyna Wójcik-Leń
PhD,University of Life Sciences in Lublin
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
The idea of rational management of problematic agricultural areas in the course of land consolidation
J Wójcik-Leń, K Sobolewska-Mikulska, N Sajnóg, P Leń
Land use policy 78, 36-45, 2018
332018
SPECIFIC FEATURES OF DEVELOPMENT OF SELECTED AGRICULTURAL PROBLEMATIC AREAS IN THE LAND CONSOLIDATION PROCESS
KSM J.Wójcik-Leń
Journal of Water and Land Development 34 (VI-IX), 249-258, 2017
232017
Studies regarding correct selection of statistical methods for the needs of increasing the efficiency of identification of land for consolidation—A case study in Poland
J Wójcik-Leń, P Leń, M Mika, H Kryszk, P Kotlarz
Land use policy 87, 104064, 2019
222019
The proposed algorithm for identifying agricultural problem areas for the needs of their reasonable management under land consolidation works
J Wójcik-Leń, P Leń, K Sobolewska-Mikulska
Computers and Electronics in Agriculture 152, 333-339, 2018
192018
Issues related to marginal lands with reference to selected agricultural problematic areas
KSM JustynaWójcik-Leń
Journal of Water and Land Development 35 (X-XII), 265-273, 2017
172017
Możliwości zagospodarowania gruntów marginalnych i nieużytków gruntowych w scalaniu gruntów
N Sajnóg, J Wójcik
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2013
172013
Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce na tle przemian organizacyjno-prawnych
M Balawejder, M Buśko, R Cellmer, K Juchniewicz-Piotrowska, P Leń, ...
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015
142015
Proposal for the selection of materials for footwear to improve thermal insulation properties based on laboratory research
W Serweta, M Matusiak, Z Olejniczak, J Jagiełło, J Wójcik
Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2018
132018
Estimation of the size of the external land patchwork based on test areas in Podkarpackie Voivodship in Poland
P Leń, M Mika, J Wójcik-Leń
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2016
82016
Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalania gruntów
K Sobolewska-Mikulska, J Wójcik
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (4), 27-38, 2012
82012
Grunty marginalne, propozycje sposobów ich zagosopodarowania w pracach scaleniowych w powiecie brzozowskim
J Wójcik, M Balawejder, P Leń
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 399-410, 2014
72014
Directions for land management in rural areas
M Dudzińska, E Jasińska, P Leń, E Preweda, N Sajnóg, ...
Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2014
62014
Proposed algorithm for the identification of land for consolidation with regard to spatial variability of soil quality
J Wójcik-Leń, P Postek, Ż Stręk, P Leń
Land Use Policy 94, 104570, 2020
52020
The share of land belonging to non-resident owners in a village intersected by a motorway-case study
J Wójcik-Leń, Ż Stręk
Geographic Information Systems Conference and Exhibition, GIS ODYSSEY, 427-435, 2017
52017
Possibilities of developing degraded and uncultivated lands in consolidation
N Sajnóg, J Wójcik
Infrastruct. Ecol. Rural Areas 2, 155-166, 2013
52013
Prace urządzeniowo-rolne w aspekcie polityki UE na przykładzie wsi Padew Narodowa
J Wójcik
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2012
52012
Transition of 2D Cadastral Objects into 3D Ones—Preliminary Proposal
J Bydłosz, S Czaja, A Dawidowicz, M Gajos, J Jasiołek, K Jasiołek, ...
Management of Real Estate Resources; Zróbek, R., Ed.; GIS Forum: Zagreb …, 2013
42013
Proposals concerning management of marginal lands in the lands consolidation process in Poland
J Wójcik
GIS Forum Zagreb, 51-60, 2013
42013
Methodology of determination of the range of restrictions related to the existence of transmission devices on private land—Case study of Poland
N Sajnóg, K Sobolewska-Mikulska, J Wójcik-Leń
Sustainability 11 (14), 3786, 2019
22019
Directions of development of rural areas in Poland (sustainable agriculture, organic agriculture)
J Wójcik-Leń
E3S Web of Conferences 86, 00004, 2019
22019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20