Follow
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ
GÜNEŞ AÇELYA SİPAHİ
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İşletme Fakültesi , Yardımcı Doçent
Verified email at adu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilgi yönetimi ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkinin açıklanmasına yönelik bir araştırma
GASD ENGİNOĞLU
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (1), 290-299, 2013
202013
DESTİNASYON MARKA İMAJINA ETKİ EDEN UNSURLAR: KUŞADASI ÖRNEĞİ
GA Sipahi, S Algür
EKEV Akademi Dergisi, 301-316, 2016
182016
ÖRGÜTSEL İMAJIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ.
M KESEN, GA SİPAHİ
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
152016
ULUSLARARASI PAZARLARDA TÜRK MARİNALARININ MARKA KONUMLANDIRMA STRATEJİLERİ: ÇEŞME VE DİDİM MARİNA ÖRNEKLERİ
G Sipahi, O Meltem, M Tanyeri
Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 7 (1), 113-145, 2015
142015
Retail planning studies: An application oriented at consumers’ perceptıon of the quality of retail environment
GA Sipahi, OGD Enginoglu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 177, 481-490, 2015
122015
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın Birey Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
GA Sipahi, M Kesen
15. ulusal işletmecilik kongresi bildiri kitapçığı, 2016
72016
2008-2018 YILLARI ARASINDA PERAKENDECİLİK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ.
GA SİPAHİ
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 29 (4), 2020
32020
Yerleşik Yabancıların Destinasyon Marka İmajı Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
GA SİPAHİ, PM TURAN
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5 (6), 783-799, 2022
22022
KOBİ’lerde Marka İnşası ve Başarılı Marka Yönetimi: Bir Örnek Olay Çalışması
GA Si̇pahi̇, O Meltem
Journal of Academic Value Studies 3 (16), 67-75, 2019
12019
Yerellikten İhracata Giden Yolda Başarılı Pazarlama Uygulamaları: İzmir Markalarına Örnekler
GA SİPAHİ, O Meltem
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 5 (5), 167-177, 2017
12017
Savunmasal Pazarlama Uygulamaları Kapsamında Çevrimiçi Market Alışverişine Yönelik Müşteri Şikayetlerinin Kümelenmesi
GA Sipahi, B Çullu
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 9 (116), 8870-8883, 2023
2023
Bir Bölgede Yaşayan Farklı Kültürden Yabancıların Destinasyon Marka İmajı Algıları: Kuşadası Örneği
GA Sipahi, PM Turan
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
Borsa İstanbul 30’da İşlem Gören Firmaların Vizyon ve Misyon İfadelerinin Müşteri Odaklılık Açısından Metin Madenciliği Tekniği ile Analizi
A Okursoy, GA Sipahi
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2017
2017
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON PERSON ORGANIZATION FIT AND TURNOVER INTENTION IN FIVE STAR HOTEL ENTERPRISES
GA SİPAHİ, M KESEN
2016
BilgiYönetimi ve Kalite Yönetim Sistemleri Arasındaki İlişkinin Açıklanmasına Yönelik Bir Araştırma
DE Güneş Açelya Sipahi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (1), 290-299, 2013
2013
Exploring Reverse Logistics Activities on Waste Management for Aegean Region Marinas of Turkey
D TEZSÜRÜCÜ, B ÇULLU, K BİRCAN, GA SİPAHİ
DESTİNASYON MARKA İMAJINA ETKİ EDEN UNSURLAR: KUŞADASI ÖRNEĞİ
GA SİPAHİ, S ALGÜR
2008-2018 YILLARI ARASINDA PERAKENDECİLİK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
GA SİPAHİ
İŞLETMELERİN YENİLİKÇİLİK VE PAZARLAMA YENİLİĞİ UYGULAMALARI: LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ÖÜGA SİPAHİ, Y BARUT
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19