Follow
Mustafa Avcı
Mustafa Avcı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Natural History of the Processionary Moths (Thaumetopoea spp.): New Insights in Relation to Climate Change
A Battisti, M Avcı, DN Avtzis, MLB Jamaa, L Berardi, W Berretima, ...
Processionary moths and climate change: An update, 15-79, 2014
1362014
Influences of forest type and habitat structure on bird assemblages of oak (Quercus spp.) and pine (Pinus spp.) stands in southwestern Turkey
A Bergner, M Avcı, H Eryiğit, N Jansson, M Niklasson, L Westerberg, ...
Forest Ecology and Management 336, 137-147, 2015
742015
Climate Warming and Past and Present Distribution of the Processionary Moths (Thaumetopoea spp.) in Europe, Asia Minor and North Africa
A Roques, J Rousselet, M Avcı, DN Avtzis, A Basso, A Battisti, ...
Processionary moths and climate change: an update, 81-161, 2014
712014
Preliminary report on a survey of the saproxylic beetle fauna living on old hollow oaks (Quercus spp.) and oak wood in Turkey (Coleoptera: Cerambycidae)
G Sama, N Jansson, M Avcı, O Sarıkaya, M Coşkun, T Kayış, H Özdikmen
Munis Entomology & Zoology 6 (2), 819-831, 2011
412011
Ormangülleri (Rhododendron L.) ve Türkiye’deki doğal yayılışları
M Avcı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 12 …, 2004
382004
Tachinidae parasitoids ofTraumatocampa ispartaensis from Turkey
M Avcı, K Kara
Phytoparasitica 30, 361-364, 2002
342002
Predators of Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) species of the coniferous forests in the Western Mediterranean Region, Turkey
O Sarikaya, M Avci
Türkiye Entomoloji Dergisi 33 (4), 253-264, 2009
292009
Marmara Bölgesi Ormanlarının Tortricidae (Lep.) Faunası
M Avcı
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 47 (1), 111-138, 1997
271997
Kasnak meşesi tabiatı koruma alanı faunası üzerine araştırmalar
M Avcı, İ Oğurlu, O Sarıkaya
Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Sözlü Bildiriler Kitabı, 2005
252005
Shifts in sexual desire: bans on dancing boys (köçeks) throughout Ottoman modernity (1800s–1920s)
M Avcı
Middle Eastern Studies 53 (5), 762-781, 2017
232017
Türkiye bitkilerinin isimlendirilmesinde coğrafi özelliklerin etkisi
M Avcı
Coğrafya Dergisi, 2004
232004
Parasitism of egg-batches of the cedar processionary mothTraumatocampa ispartaensis in Turkey
M Avcı
Phytoparasitica 31, 118-123, 2003
232003
Dünya’da ve Türkiye’de step formasyonu
M Avcı
Prof. Dr. Asaf Koçman'a Armağan, Ege Üniversitesi Yayınları, Ege …, 2013
222013
Türkiye’nin Bitki Çeşitliliği ve Coğrafi Açıdan Değerlendirmesi
M Avcı, Ü Akkemik
Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları-I. Ankara: TC Orman ve Su İşleri …, 2014
212014
Kentsel biyoçeşitlilik açısından bir değerlendirme: İstanbul örneği
M Avcı
Kentsel Ekoloji ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu, 81-105, 2008
212008
Kabuk böceklerine karşı ormanlarımızda alınabilecek koruyucu önlemler
O Sarıkaya, M Avcı
Orman Mühendisliği Dergisi 43 (1-3), 26-31, 2006
202006
Studies on the parasitoid complex of Choristoneura murinana (Hbn.) (Lep.: Tortricidae) in Turkey
O Sarıkaya, M Avcı
Journal of Pest Science 78, 63-66, 2005
192005
Ilgaz dağları ve çevresinin bitki coğrafyası I (Bitki örtüsünün coğrafi şartları)
M Avcı
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enst. Dergisi, 1998
181998
Growth loss of Lebanon cedar (Cedrus libani) stands as related to periodic outbreaks of the cedar shoot moth (Dichelia cedricola)
S Carus, M Avcı
Phytoparasitica 33, 33-48, 2005
172005
Rhododendrons and their natural occurrences in Turkey
M Avcı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 12 …, 2004
172004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20