Kevser Vatansever
Kevser Vatansever
tıp fakültesi, ege üniversitesi
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Exposure of medical students to pharmaceutical marketing in primary care settings: frequent and influential
O Sarikaya, M Civaner, K Vatansever
Advances in health sciences education 14 (5), 713, 2009
352009
İzmir metropol alanı 112 çalışanlarında şiddet maruziyetinin değerlendirilmesi
ZB Ölmezoğlu, K Vatansever, A Ergör
Toplum ve Hekim 14 (6), 420-425, 1999
301999
Validity and reliability of the Turkish version of the Hill–Bone compliance to high blood pressure therapy scale for use in primary health care settings
M Karademir, IH Koseoglu, K Vatansever, M Van Den Akker
The European journal of general practice 15 (4), 207-211, 2009
272009
Factors determining students’ global satisfaction with clerkships: an analysis of a two year students’ ratings database
HI Durak, K Vatansever, J van Dalen, C van der Vleuten
Advances in health sciences education 13 (4), 495-502, 2008
152008
Secular trend of menarche age in an immigrant urban city in Turkey: Izmir
N Tekgülı, D Saltık, K Vatansever
The Turkish journal of pediatrics 56, 138-143, 2014
142014
Assessing medical student competency in communication in the pre-clinical phase: objective structured video exam and SP exam
OS Karabilgin, K Vatansever, SA Caliskan, HI Durak
Patient education and counseling 87 (3), 293-299, 2012
112012
Olağan Dışı Durumların Epidemiyolojik Özellikleri
K Vatansever, M Türk, M Vatansever
Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri: Sağlık Çalışanının El Kitabı, Türk …, 2002
92002
Izmir metropol alanı 112 calısanlarında siddet maruziyetinin degerlendirilmesi
ZB Olmezoglu, K Vatansever, A Ergor
Toplum ve Hekim 14, 420-5, 1999
91999
Perceptions of Turkish dentists of their professional identity in a market-orientated system
ZA Öcek, K Vatansever
International Journal of Health Services 44 (3), 593-613, 2014
82014
ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRETME YÖNELİMLERİNİN BELİRLENMESİ: KLİNİSYEN ÖĞRETİM ÜYELERİYLE NİTELİKSEL BİR ÇALIŞMA
K Vatansever
Tıp Eğitimi Dünyası 29 (29), 34-47, 2011
82011
Üniversite hastanelerinde temel bilimler alanında uzmanlık eğitimi: Tıpta uzmanlık öğrencisi bakış açısı ile
C Çiçek, C Terzi, A Solak, G Aksu, J Batu, K Vatansever
Mikrobiyol Bült 39, 491-10, 2005
82005
Ethical problems in an era where disasters have become a part of daily life: A qualitative study of healthcare workers in Turkey
MM Civaner, K Vatansever, K Pala
PLoS one 12 (3), e0174162, 2017
72017
30+ yaş grubu kadınların meme kanseri belirtileri ve kendi kendine meme muayenesi ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi. 4
G Aydemir, F Saçaklıoğlu, N Altıner, S Yalçın, K Vatansever, G Kılınç, ...
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı, 638-640, 1994
71994
Medical students’ opinions about the commercialization of healthcare: a cross-sectional survey
MM Civaner, H Balcioglu, K Vatansever
Journal of bioethical inquiry 13 (2), 261-270, 2016
62016
Yaşam boyu öğrenme eğilimi ölçeğinin tıp eğitimi alanı için geçerlik ve güvenirlik çalışması
ŞF ARSLAN, Ö SARIKAYA, K VATANSEVER
Tıp Eğitimi Dünyası 15 (47), 2016
62016
Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Eğitimi: Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi İçin Önemli Bir Gereklilik.
M Civaner, K Vatansever, H Balcıoğlu, CI Yavuz, Ö Sarıkaya
Balkan Medical Journal 28 (3), 2011
62011
An early patient contact programme combining simulation and real settings
Hİ Durak, K Vatansever, G Kandiloğlu
Medical Education 40 (11), 1137-1137, 2006
62006
Hastane Öncesi Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulamasında Göğüs Kompresyonu Kalitesinin Geliştirilmesi
O OK, K VATANSEVER, EŞ ARAZ, V ERGÜN
Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi 14 (3), 69-77, 2016
12016
Program Analysis: Descriptive Analysis of Ege University Faculty of Medicine Curriculum Through One Block
H Odabasioglu, S Oncu, K Vatansever
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 5489-5496, 2012
12012
Education for healthcare in disasters: an imperative for undergraduate medical education
M Civaner, K Vatansever, H Balcioglu, C Yavuz, Ö SARIKAYA
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20