Żanna Stręk
Żanna Stręk
University of Life Science in Lublin
Verified email at up.lublin.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The concept of using the water cadastre databases components for the construction of multi-dimensional cadastre in Poland
M Mika, M Siejka, P Leń, Ż Król
Survey Review 50 (360), 201-211, 2018
222018
Analysis of economic and environmental effects of land consolidation on the example of Hucisko village
P Leń, Ż Król
Journal of Ecological Engineering 17 (5), 232--239, 2016
192016
The patchwork of land as a problem restricting the development of rural areas
K Noga, Ż Król
Barometr Regionalny 14 (3), 155-163, 2016
172016
Szachownica gruntów indywidualnych wyznacznikiem pilności wykonania prac scalenia i wymiany gruntów
Ż Król, P Leń
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2016
112016
Scalenia gruntów determinantem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
M Balawejder, A Bielska, J Gniadek, Ż Król, A Kupidura, P Leń, ...
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, 2015
92015
Charakterystyka szachownicy gruntów o układzie wstęgowym na przykładzie miejscowości Brzeziny gmina Puchaczów
Z Krol
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2014
82014
Using terrestrial laser scanning in inventorying of a hybrid constructed wetland system
R Obroślak, A Mazur, K Jóźwiakowski, O Dorozhynskyy, A Grzywna, ...
Water Science and Technology 76 (10), 2664-2671, 2017
42017
The concept of phytomelioration of open agricultural landscape on example of Wola Idzikowska village
W Przegon, R Rybicki, R Obroślak, J Gabryszuk, Ż Król
Journal of Ecological Engineering 17 (2), 2016
42016
Analysis of Erosion Control Constructions Effectiveness. The Case of a Road Gully In Wielkopole (Lublin Upland)
A Mazur, R Obroślak, K Nieścioruk, Ż Król, J Gabryszuk, R Rybicki
Journal of Ecological Engineering 17 (4), 2016
22016
Changes in the structure of land use in the areas of mining damage
Ż Król, S Mikrut, J Gabryszuk, P Postek, A Mazur
Ecological Engineering & Environmental Technology 2015 (44), 26-33, 2015
22015
Rozwój wąwozu drogowego w Gorzkowie (Wyżyna Lubelska)
A Mazur, A Grzywna, Ż Król, J Gabryszuk, K Nieścioruk, R Obroślak
Inżynieria Ekologiczna, 2015
22015
Zmiany użytkowania gruntów leśnych na terenie województwa lubelskiego w latach 2009–2014
J Gabryszuk, Ż Król, A Mazur
Inżynieria ekologiczna, 2015
22015
EVALUATIONS OF BIOTECHNICAL CONSOLIDATIONS OF SLOPES GULLIES IN OPOKA DUŻA (LUBLIN UPLAND)
A Mazur
Ecological Engineering & Environmental Technology 18 (5), 147-156, 2017
2017
The analysis of chosen factors of spatial structure of rural areas in villages of Central Poland
Ż Król, J Wójcik-Leń
Geomatics, Landmanagement and Landscape, 2017
2017
DEVELOPMENT OF THE ROAD GULLY IN GORZKÓW (LUBLIN UPLAND)
A Mazur, A Grzywna, Ż Król, J Gabryszuk, K Nieścioruk, R Obroślak
Ecological Engineering & Environmental Technology 2015 (44), 89-94, 2015
2015
CHANGES IN FORESTRY LAND USE IN LUBLIN VOIVODESHIP IN THE YEARS 2009–2014
J Gabryszuk, Ż Król, A Mazur
Ecological Engineering & Environmental Technology 2015 (44), 12-18, 2015
2015
Analysis of Differences in the Area of Forest Land Disclosed in the Local Data Bank and the Register of Land and Buildings
J Gabryszuk, Ż Król, P Postek, H Olenderek
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 3, 145-152, 2015
2015
Ocena obniżenia terenu oraz zmian użytkowania gruntów w strefach szkód górniczych Lubelskiego Zagłębia Węglowego
Ż Król, S Mikrut, J Gabryszuk, P Postek, A Mazur
Inżynieria Ekologiczna, 26--33, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18