Martin Kreidl
Title
Cited by
Cited by
Year
Perceptions of poverty and wealth in western and post-communist countries
M Kreidl
Social Justice Research 13 (2), 151-176, 2000
1872000
Rámcování a nastolování agendy: Dva paralelní procesy v interakci
F Kalvas, J Váně, M Štípková, M Kreidl
Sociologický časopis 48 (1), 3-37, 2012
42*2012
Trends in educational assortative mating in central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988–2000
T Katrňák, M Kreidl, L Fónadová
European Sociological Review 22 (3), 309-322, 2006
382006
Rebuilding Status Consistency in a Post-communist Society. The Czech Republic, 199197
P Matějů, M Kreidl
Innovation: The European Journal of Social Science Research 14 (1), 17-34, 2001
36*2001
Cesty ke vzdělání: vzdělanostní dráhy a vzdělanostní nerovnosti v socialismu
M Kreidl
Katedra Sociologie, FF ZČU, 2008
322008
Sociální zázemí extrémní pravice v ČR: Voliči SPR-RSČ v letech 1996-1998/The Social Background of the Extreme Right in the Czech Republic
M Kreidl, K Vlachová
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 335-354, 1999
29*1999
Parental separation and children’s education in a comparative perspective: Does the burden disappear when separation is more common?
M Kreidl, M Štípková, B Hubatková
Demographic Research 36, 73-110, 2017
272017
Vývoj statusové konzistence v České republice 1991-1999/Changes in Status Consistency in the Czech Republic 1991-1999
P Matějů, M Kreidl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 269-292, 1999
27*1999
Strategie měření socioekonomického statusu a zdraví v sociologických publikacích
M Kreidl, L Hošková
Data a výzkum 2 (2), 131-154, 2008
242008
Politics and secondary school tracking in socialist Czechoslovakia, 1948–1989
M Kreidl
European Sociological Review 20 (2), 123-139, 2004
242004
The role of political, social and cultural capital in secondary school selection in socialist Czechoslovakia, 1948-1989
M Kreidl
Sociologický ústav AV ČR, 2002
232002
Does coresidence with grandparents reduce the negative association between sibship size and reading test scores? Evidence from 40 countries
M Kreidl, B Hubatkova
Research in Social Stratification and Mobility 38, 1-17, 2014
202014
Full-time versus part-time employment: Does it influence frequency of grandparental childcare?
M Lakomý, M Kreidl
European journal of ageing 12 (4), 321-331, 2015
192015
Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami?
M Kreidl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44 (01), 55-86, 2008
19*2008
Kvalita výzkumů volebních preferencí
J Krejčí, O Gyarfášová, D Joye, F Kalvas, M Kreidl, V Krivý, D Kunštát, ...
The Quality of Surveys on Electoral Preferences) Prague: Sociologický ústav …, 2004
192004
Metody měření reliability a validity
M Kreidl
Socioweb 2, 6-8, 2004
182004
Vliv počtu sourozenců na matematickou, čtenářskou a přírodovědnou gramotnost v ČR
M Hirschová, M Kreidl
Sociologický časopis/Czech Sociological Review 48 (4), 697-735, 2012
17*2012
Proměny partnerství: životní dráhy a partnerství v české společnosti
JH Marhánková, M Kreidl
Sociologické nakladatelství (SLON), 2012
172012
Changes in the perception of poverty and wealth: The Czech Republic, 1991-1995
M Kreidl
Czech Sociological Review, 73-97, 1998
17*1998
Rise and decline of right-wing extremism in the Czech Republic in the 1990s
M Kreidl, K Vlachová, M Halova, P Rakušanová
Czech Sociological Review, 69-91, 2000
162000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20