Augustyn Lorenc
Augustyn Lorenc
Cracow University of Technology, Institute of Rail Vehicles
Verified email at pk.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
A SIMULATION STUDY FOR THE SUSTAINABILITY AND REDUCTION OF WASTE IN WAREHOUSE LOGISTICS.
A Burinskiene, A Lorenc, T Lerher
International Journal of Simulation Modelling (IJSIMM) 17 (3), 2018
252018
Customer logistic service in the automotive industry with the use of the SAP ERP system
A Lorenc, M Szkoda
Advanced Logistics and Transport (ICALT), 2015 4th International Conference …, 2015
202015
Effectiveness of Product Storage Policy According to Classification Criteria and Warehouse Size
A Lorenc, T Lerher
FME TRANSACTIONS 47 (1), 142-150, 2019
142019
A Precise Algorithm for Detecting Malicious Sybil Nodes in Mobile Wireless Sensor Networks
M Jamshidi, AM Darwesh, A Lorenc, M Ranjbari, MR Meybodi
IEIE Transactions on Smart Processing & Computing 7 (6), 457-466, 2018
142018
An Intelligent System to Predict Risk and Costs of Cargo Thefts in Road Transport
A Lorenc, M Kuznar
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY INNOVATION 8 (4), 284-293, 2018
132018
The routes optimization of picking up commodities in stock considering their natural characteristics
A Lorenc, P Więcek
CLC 2013: Carpathian Logistics Congress ‐ Congress Proceedings, 307-312, 2014
92014
Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury
AK Lorenc, G Kaczor
92012
Metody klasyfikacji i rozmieszczania produktów w magazynie – przegląd praktycznych rozwiązań
A Lorenc
Logistyka 3, 3831-3837, 2014
82014
Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze rozwiązania i trendy rozwojowe
A Lorenc
Logistyka 3, 3838-3844, 2014
62014
Model of Container Transport System in Long Distance Freightage – Analysis and Optimalization of Supply Chain
A Lorenc
Logistics and Transport, 81-87, 2013
62013
Koncepcja wykorzystania sieci neuronowych do klasyfikacji produktów i ich rozmieszczenia w magazynie
A Lorenc
Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej 2, 99-111, 2013
62013
Information system aiding the logistics processes of loading and securing in railway transport
A Lorenc, M Michnej, M Szkoda
International Journal of Shipping and Transport Logistics 8 (5), 568-589, 2016
52016
Systemy pomiaru napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej - przegląd współczesnych rozwiązań
A Lorenc, E Wyraz
Logistyka 3, 4963-4970, 2015
52015
Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia pojazdów szynowych w polskich przeprawach promowych
AK Lorenc
Czasopismo Techniczne 9, 121-134, 2012
52012
Predicting the Probability of Cargo Theft for Individual Cases in Railway Transport
A Lorenc, M Kuźnar, T Lerher, M Szkoda
Tehnički vjesnik 27 (3), 773-780, 2020
42020
PickupSimulo–Prototype of Intelligent Software to Support Warehouse Managers Decisions for Product Allocation Problem
A Lorenc, T Lerher
Applied Sciences 10 (23), 8683, 2020
42020
The impact of cargo monitoring systems usage on intermodal transport risk and costs
A Lorenc, M Kuźnar
World Review of Intermodal Transportation Research 6 (4), 336-351, 2017
42017
Ocena efektywności logistycznej obsługi klienta w branży KEP
J Ratajczak, A Lorenc
Logistyka 6, 1251-1261, 2015
42015
Metodyka prognozowania rzeczywistego zużycia paliwa METHODOLOGY OF FORECASTING ACTUAL FUEL CONSUMPTION
A Lorenc
Czasopismo Techniczne 7, 135-145, 2012
4*2012
Method of effectiveness evaluation of products picking process for pick by order type in warehouse on basis of a picking list
A Lorenc
Proceedings of the International Conference on Industrial Logistics …, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20