Follow
Jerzy Mieszaniec
Title
Cited by
Cited by
Year
Innowacyjne rozwiązania dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarze zarządzania transportem,[w:] red
J Mieszaniec, R Ogrodnik
R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza …, 2010
112010
Metoda analizy interesariuszy jako innowacyjna koncepcja w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym
R Ogrodnik, J Mieszaniec
Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego …, 2010
92010
Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw górniczych
E Brzychczy, J Mieszaniec
Wiadomości Górnicze 62 (2), 82-87, 2011
72011
Nakłady na działalność innowacyjną i ich struktura w przedsiębiorstwach górniczych
J Mieszaniec
Przegląd Górniczy 67 (9), 113--116, 2011
62011
The innovativeness of Polish mining sector compared with other industrial sectors
J Mieszaniec
AGH Journal of Mining and Geoengineering Selected full texts 36 (3), 243-252, 2012
52012
Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko
R Ogrodnik, J Mieszaniec, A Wiktor-Sułkowska
Przegląd Górniczy 71 (8), 67--71, 2015
42015
GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.
R Ogrodnik, J Mieszaniec
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2013
42013
Zastosowanie systemów informatycznych dla wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych w Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu [Dokument …
E Brzychczy, J Mieszaniec
Zarządzanie strategiczne, strategie w zarządzaniu, 2011
42011
Zastosowanie systemów informatycznych do wsparcia innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach górniczych
E Brzychczy, J Mieszaniec
Wiadomości Górnicze 62 (11), 647-651, 2011
32011
Rola interesariuszy przedsiębiorstwa w procesie wprowadzania innowacji
J Mieszaniec, R Ogrodnik, A Bator
Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel.(22) 827 80 01 …, 2017
22017
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
R Ogrodnik, J Mieszaniec
Przegląd Górniczy 72 (8), 63-66, 2016
22016
Symulacyjna gra decyzyjna jako narzędzie poznawania konsekwencji błędnych decyzji w logistycznym łańcuchu dostaw
J Mieszaniec, E Olejarz-Mieszaniec
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2016
22016
Zakres działalności innowacyjnej przynoszącej korzyści dla środowiska w przedsiębiorstwach górniczych
J Mieszaniec, R Ogrodnik
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
22013
Zastosowanie symulacji procesów logistycznych w kształceniu kadr
EOM J. Mieszaniec
Edukacja: Studia - Badania - Innowacje, 2010
22010
Przesłanki podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorstwa górnicze
J Mieszaniec, R Ogrodnik
Marketing i Rynek, 580-589, 2016
12016
Współpraca w działalności innowacyjnej jako czynnik wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa
J Mieszaniec
Przegląd Górniczy 69 (9), 114--117, 2013
12013
Innowacje nietechnologiczne w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora wydobywczego
J Mieszaniec
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 469-480, 2013
12013
Źródła wiedzy i procesy jej upowszechniania w przedsiębiorstwie
E Brzychczy, J Mieszaniec
Wiadomości Górnicze 62 (2), 71-75, 2011
12011
Deskryptory pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
J Mieszaniec, M Ślósarz
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 93-100, 2006
12006
Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowa-nia służb BHP w przedsiębiorstwie
A Bator, J Mieszaniec, R Ogrodnik
Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel.(22) 827 80 01 …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20