Lucia Bednarova
Lucia Bednarova
Verified email at tuke.sk - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of selected production factors of the stretch film on its extensibility
A Pacana, L Bednarova, I Liberko, A Wozny
Przemysl chemiczny 93 (7), 1139-1140, 2014
362014
Analysis of the incompatibility of the product with fluorescent method
A Pacana, D Siwiec, L Bednarova
Metalurgija 58 (3-4), 337-340, 2019
282019
Discrepancies analysis of casts of diesel engine piston
A Pacana, K Czerwińska, L Bednarova
Metalurgija 57 (4), 324-326, 2018
262018
The impact of quality information on innovatory environment of the public administration
A Pacana, A Gazda, L Bednárová
International Journal of Interdisciplinarity in Theory and Practice, ITPB 4 …, 2014
232014
Effect of selected factors of the production process of stretch film for its resistance to puncture
A Pacana, L Bednarova, J Pacana, I Liberko, A Wozny, D Malindzak
Przemysl chemiczny 93 (12), 2263-2264, 2014
202014
Method of choice: a fluorescent penetrant taking into account sustainability criteria
A Pacana, D Siwiec, L Bednárová
Sustainability 12 (14), 5854, 2020
152020
Benchmarking v riadení podnikov
L Bednárová, I Liberko, R Weiss
Acta Montanistica Slovaca 14 (1), 86-91, 2009
152009
Wybrane metody zarządzania jakością stosowane do oceny druku etykiet
A Pacana, D Siwiec, L Bednárowá, Z Hajduová
Przemysł Chemiczny 98, 2019
132019
Comprehensive improvement of the surface quality of the diesel engine piston
A Pacana, K Czerwińska, L Bednarova
Metalurgija 58 (3-4), 329-332, 2019
122019
Possibilities to optimize the logistics chain in the manufacturing plant
I Liberko, L Bednarova, Z Hajduova, J Chovancova
Polish Journal of Management Studies 12, 2015
122015
Wspomaganie decyzji w procesie doboru penetrantów fluorescencyjnych do przemysłowych badań nieniszczących
D Siwiec, L Bednarowa, A Pacana, M Zawada, M Rusko
Przemysł Chemiczny 98, 2019
102019
The analysis of success factors in terms of adaptation of expatriates to work in international organizations
L Bednarova, J Chovancova, A Pacana, R Ulewicz
Polish Journal of Management Studies 17, 2018
102018
An influence of quality management system for improvement of logistics distribution
D Zimon, T Gajewska, L Bednárová
Calitatea 17 (155), 68, 2016
102016
Assessment methods of the influence on environment in the context of ecodesign process
L Bednárová, L Witek, R Piętowska-Laska, A Laska
Chapter 3, 15-20, 2015
102015
Metoda doboru penetrantów dla przemysłowych badań nieniszczących
D Siwiec, L Bednárowá, A Pacana
Przemysł Chemiczny 99, 2020
92020
Decision support in the selection of fluorescent penetrants for industrial non-destructive testing
D Siwiec, L Bednarowa, A Pacana, M Zawada, M Rusko
Przemysl Chemiczny 98 (10), 1594-1596, 2019
92019
Strength calculations of dual-power path gearing with fem
J Pacana, A Pacana, L Bednárová
The Technical University of Košice 18 (2), 2014
92014
Legislative instruments and their use in the management of raw materials in the Slovak Republic.
L Bednarova, J DŽUKOVÁ, R GROSOŠ, M GOMORY, M PETRÁŠ
Acta Montanistica Slovaca 25 (1), 2020
72020
Analiza i propozycje doskonalenia kanałów dystrybucji w Piekarni Rabinówka
A Pacana, I Liberko, L Bednárová, P Wołoszyn
Logistyka 6, 13625-13628, 2014
62014
Environmental benchmarking in small and medium sized enterprises and there impact on environment
L Bednárová, I Liberko, M Rovňák
Ecology, economics, education and legislation: conference proceedings 2, 141-146, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20