Piotr Pachˇł
Piotr Pachˇł
Wojewˇdzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Verified email at wodgik.katowice.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Wymiana danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie
P Pachˇł, J Zieliński
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 1 (1), 38-52, 2003
72003
Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu" The SDI Best Practice Award 2009"
E Bielecka, P Cichociński, A Iwaniak, A Krawczyk, P Pachˇł
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 8 (6 (42)), 19-27, 2010
42010
Metadane dla państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
P Pachˇł
Konferencja" INFOOŚRODEK", Ustroń, 2008
42008
Koncepcja jednolitego modelu danych georeferencyjnych jako podstawy Publicznego Rejestru Danych Przestrzennych w Polsce
P Pachˇł, J Zieliński
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 4 (2), 105-125, 2006
42006
Przegląd doświadczeń wojewˇdzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektˇw Topograficznych
J Bachowska, A Majcher, P Pachˇł, S Pirˇg
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 9 (6 (50)), 19-29, 2011
32011
Analiza istniejących standardˇw technicznych w aspekcie przyszłego zarządzania danymi georeferencyjnymi w Polsce
P Pachˇł, J Zieliński
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 4 (2), 93-104, 2006
32006
Organizacyjne, tachniczne i ekonomiczne bariery prowadzenia bazy danych topografiocznych WODGiK na przykładzie wojewˇdztwa śląskiego
P Pachˇł, J Zieliński
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 3 (1), 117-129, 2005
32005
Prace dyplomowe studentˇw Politechniki Śląskiej jako źrˇdło zasilania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
V Sokoła-Szewioła, P Pachˇł
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 9 (3 (47)), 105-115, 2011
12011
Bazy danych służby geodezyjnej i kartograficznej na potrzeby audytu krajobrazowego
A Andrzejewski, A Kulka, A Majcher, P Pachˇł, A Radomyska, J Zieliński
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2017
2017
Śląski Topaz-system zarządzania BDOT
A Majcher, K Palka, P Pachˇł, K Puzia
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 9 (2 (46)), 53-66, 2011
2011
Baza metadanych na poziomie powiatu i wojewˇdztwa
P Pachˇł
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 3 (1), 101-116, 2005
2005
Możliwości wykorzystania powiatowych baz danych krajowego SIT w tworzeniu numerycznych dokumentˇw kartograficznych przez przedsiębiorcˇw gˇrniczych
V Sokoła-Szewioła, P Pachˇł
Zeszyty Naukowe. Gˇrnictwo/Politechnika Śląska, 323-332, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12